Aandelen met korting

Een degelijke belegging moet in weer en wind overeind blijven, zonder dat de eigenaar ieder dag naar de lucht moet kijken of bij onraad bliksemsnel extra scheerlijnen vastmaken. Moet staan als een huis. Als alternatief voor een in de tijd (middelen) en in de breedte (beleggingsfonds) gespreide belegging stond 9 juni in deze rubriek een voorbeeld van een combinatie van aandelen en opties ING. Een flexibel bouwwerk voor actieve beleggers, bedoeld om mee te waaien met alle winden, fier in voorspoed en tegenspoed. Hoe ziet dat er uit nu ING op 21 september een dieptepunt (in twaalf maanden) noteerde van 22,34 euro, tegen een top van 44,74 op 4 januari. Een halvering dus. Thans beweegt de koers rond 30 euro waardoor het dividendrendement (jaar 2000) 3,14 procent bedraagt en is het aandeel inmiddels gesplitst in de verhouding 2 : 1.

In juni ging het om een op te bouwen portefeuille van circa 55.000 gulden met 800 aandelen ING. De geleidelijk opbouw ging zo. Koop 400 aandelen op 37.50 euro. Verleen (schrijf, in optietaal) daarop 4 callopties oktober 2003 uitoefenprijs 40 euro, en verleen tevens 4 putopties oktober 2003 met uitoefenprijs 35 euro. Beide out-of-the-momey opties.

Daarmee accepteer je als schrijver tijdens de resterende duur van het optiecontract (nog twee jaar) twee verplichtingen: eventueel de verkoop van 400 aandelen op 40 euro en eventueel de koop van nog eens 400 aandelen op 35 euro. In beide gevallen omdat de houders van de (gekochte) opties hun kooprecht (calls) en verkooprecht (puts) uitoefenen.

Tegenover de verplichtingen van de schrijver stond in juni een vergoeding van 7.700 gulden in de vorm van optiepremies. Per saldo kostte de combinatie toen circa 25.000 gulden 33.000 voor de aandelen minus 7.700 premies. De schrijver houdt van zijn 55.000 gulden dus 30.000 rentedragend achter de hand op een spaarrekening voor de eventuele aankoop van nog eens 400 aandelen en als dekking voor de koopverplichting (margin) uit de geschreven puts. Op de aandelen is een interim-dividend van 47 eurocent over 2001 uitgekeerd. De relatief geringe kosten blijven buiten de berekening. Bij dalende koersen gebeurt er dit. De waarde van de aandelen daalt (ongunstig), de calloptiepremie daalt (gunstig) en de putoptie stijgt (ongunstig). Hoe pakt dat uit? Nu ING 30 euro noteert, bedraagt de waardedaling op de aandelen precies 20 procent, maar niet voor de positie als geheel. De ontvangen premies (7.700 gulden) compenseert het (papieren) verlies, want omgerekend kostten de 400 aandelen gemiddeld circa 28,50 euro per stuk. Dat is dezer dagen.

Op vrijdag 21 september, toen alle beurzen sterk daalden, deed ING 22,34 euro, ver onder het voornoemde gemiddelde van 28,50. De opties, althans in deze opzet, voldoen dus niet helemaal als bescherming, maar dat was ook niet de bedoeling. Op die 21ste noteerde de put oktober 2003 uitoefenprijs 35 euro circa 13,50 euro. In theorie kan de gelukkige houder van deze opties aandelen ING op de beurs kopen voor bijvoorbeeld 22,34 (als hij ze niet al bezit), de optie uitoefenen en de stukken verkopen op de uitoefenprijs van 35 euro. Winst 12,66 euro. Zal hij dat doen? Nee, want verkoop van de `35' op de beurs levert meer op dan 12,66: 13,50 euro. Conclusie: de constructie van 9 juni is nog intact.

Wat kunnen actieve beleggers doen? Ze kunnen de geschreven calls 2003 uitoefenprijs 40 euro met winst sluiten door de opties terug te kopen. In juni ontving de schrijver 5,20 euro. Op de 21ste was de koers slechts 0,95 en nu weer circa 1,80 euro. Door nu te sluiten op 1,80 verdien je circa 3.000 gulden. Daarmee vervalt tevens de verplichting de aandelen te moeten verkopen op 40 euro.

Wat kan je nu doen? Stel je wilt op een termijn van twee jaar 400 aandelen ING (of een ander bedrijf) kopen, met korting. Anders hoeft het niet. Door nu 4 putopties oktober 2003 uitoefenprijs 30 euro te verlenen tegen een premie van 6 euro (koers ING 30 euro), ontvang je 2.400 euro. Houdt wel 12.000 euro op een spaarrekening als dekking.

Daar staat wat tegenover: je moet de aandelen misschien kopen op 30 euro, maar in feite op 24 euro. Dat is de korting. Komt de koers de komende twee jaar niet (ver) onder de 30 euro, dan hoef je de stukken niet te kopen, maar heb je wel bijna 15 procent rendement op je geld gemaakt. Zo construeer je een eigen reverse exchangeable security op ING. Die kan je tot 17 oktober ook bij ABN Amro kopen, maar tegen een fiks lager rendement.

Adriaan Hiele (hiele@nrc.nl) beantwoordt vragen van lezers op www.nrc.nl/geld.

    • Adriaan Hiele