Vijfduizend kinderen in concertzaal

Bij de vestiaire is het tot buikhoogte een gekrioel en gewemel. Daarboven is het rustig. Juffen en meesters houden ongeveer tweehonderd zevenjarigen listig in het gareel. Het Concertgebouw ontvangt, dit seizoen voor het eerst, duizenden basisscholieren met speciale kinderprogramma's. ,,Die fluit was mooi! Maar is er ook limonade?''

De belangrijkste leerstof vormt het liedje De Nachtegaal, speciaal geschreven door de in Nederland wonende Amerikaanse componist Ron Ford, dat als een rode draad klinkt in elk concertje. Het wordt steeds naar hartelust meegezongen. De gangen, de foyers, de zalen overal klinkt uit volle borst het vooraf ingestudeerde liedje: ,,Nachtegáál, wat maak je een kabáál!''

Met het project `Vogelvlucht' laat het Concertgebouw de vijfduizend zeven- en achtjarigen kennismaken met instrumenten en muziek. Dat gebeurt in 25 voorstellingen, verdeeld over vijf dagen. `Vogelvlucht' is tevens het eerste van acht door de gemeente Amsterdam ondersteunde projecten waarmee de nieuw opgezette educatieve dienst van het Concertgebouw zich dit jaar presenteert, los van de reguliere kinder- en jongerenprogrammering.

In het kader van het vak culturele en kunstzinnige vorming (CKV) waren vorig seizoen al tweeduizend middelbare scholieren in het gebouw te gast, dit seizoen is de beurt aan 20.000 leerlingen van de basisschool (twee projecten) en het voortgezet onderwijs (zes projecten). [Vervolg CONCERTGEBOUW: pagina 8]

CONCERTGEBOUW

Een volière vol kinderstemmen

[Vervolg van pagina 1] Voor `Vogelvlucht' riep de educatieve dienst van het Concertgebouw artistiek advies in van componist Ron Ford, die samenwerking met het Schönberg Ensemble aanraadde. Het resultaat is een bijzonder goed verzorgde en gereguleerde ochtend, waarop leerlingen vier aanschouwelijke mini-concertjes bijwonen en zo kennismaken met verscheidene instrumenten en muziek van Janequin tot Messiaen. Vooraf hebben de docenten een lesmap ontvangen, waarin op ludieke manier de grondbeginselen van grafische notatie en de begrippen `dirigent', `rkest' en `componist' worden uitgelegd. Het Concertgebouw heeft voor haar educatieve programmering geen artistieke concessies heeft gedaan, hoewel er van participerende scholen geen of nauwelijks een financiële bijdrage wordt gevraagd.

Er zijn er dan al duizend via ingenieus uitgestippelde, zo min mogelijk kruisende looproutes gepasseerd, waarvan slingers met zelfgemaakte vogeltjes en pluizige knutseleieren de stille getuigen zijn. In de gangen wordt op aanstekelijke wijze Le chant des oiseaux van Janequin gezongen en gespeeld, in de Grote Zaal verzorgen musici uit het Schönberg Ensemble met Rieks Swarte een mini-theatershow over muzikale vogels als de `roereilegger' (tuba?) en de poeppotige platpieper (klarinet). Maar ook naar de bewerking van `kippen en hanen' uit Saint-Saëns Carnaval der dieren door pianist Gerard Bouwhuis en hoboïst Oliver Boekhof in de Kleine Zaal wordt door de tweehonderd kinderen per sessie goed geluisterd. Uitsmijter is een humorvolle sonologische performance door Fay Lovsky en componist Ron Ford, Zij laten de leerlingen zelf een `vogelbos' vullen door hun schrille vogelimitaties op te nemen en te herhalen, totdat er inderdaad sprake is van een volière van uitgelaten kinderstemmetjes.

,,Vogelvlucht is speciaal samengesteld voor de van tachtig verschillende scholen in de regio Amsterdam afkomstige leerlingen van groep 4,'' vertelt hoofdmedewerker Marga Helmich. Dezelfde werkwijze werd ook gehanteerd voor de komende projecten 'Het orkest in de hoofdrol' (groep 7/8) en zes projecten voor het voortgezet onderwijs, die in overleg met vakdocenten muziek op de /doelgroep zijn toegespitst. Zo is er het programma `Beat it' door slagwerkgroep Anumadutchi voor CKV-leerlingen van het VMBO, en het programma 'Meer dan tien thema's' met de Ebony Band voor het havo/vwo. Scholen uit Amsterdam hebben voorrang gekregen bij de intekening. Helmich: ,,Alle programma's worden dit seizoen uitgeprobeerd en gelden vervolgens als blauwdruk voor de komende jaren.''

Educatief project `Mijn Concertgebouw'. Inl. (020) 573 0533.

    • Mischa Spel