Top nekte ziekenhuis

De salarissen van managers in de zorg mogen niet te veel stijgen, vinden de Tweede Kamer en minister Borst. Eén ziekenhuis is al gevallen door de hoge managementkosten.

Door de managementsalarissen in de zorg, waar minister Borst zich tijdens een spoeddebat gisteravond samen met de hele Tweede Kamer over opwond, is al tenminste één slachtoffer gevallen. ,,Het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam is erdoor naar de knoppen gegaan', zegt internist en lid van de directieraad van het Slotervaartziekenhuis Marcel Soesan.

,,Onze voormalige directeur spendeerde in nog geen twee jaar tijd 14,7 miljoen aan interimmanagers, adviesbureaus en een PR-bureau', zegt Soesan. ,,Een gedelegeerd bestuurder van het bureau Felix, Andersson, Elffers van Walter Etty kostte 80.000 gulden per maand, gedurende 18 maanden. De interim-controller van Deloitte & Touche kostte daarbovenop 70.000 gulden per maand. Hij bracht zijn eigen PR-bureau mee, dat in twintig maanden 2,25 miljoen gulden kreeg. De directeur wilde ons als directieraad geen inzicht verschaffen in deze kosten, die het ziekenhuis in de rode cijfers hebben gestort. Volstrekt onnodig, de nieuwe directeur heeft alle adviseurs eruit gegooid, we hebben in een klap weer een positieve exploitatie.' Dit wordt desgevraagd door collega-internist en voormalig bestuurder Dees Brandjes.

Desondanks staat het ziekenhuis, door de opgelopen schulden, op de nominatie om te worden omgevormd tot polikliniek. De `gewone' ziekenhuiszorg voor 140.000 Amsterdammers komt daarmee te vervallen. Soesan: ,,Die kan niet worden overgenomen door andere ziekenhuizen. Dat geldt ook voor de opleidingen voor specialisten, verpleegkundigen en verloskundigen.'

Het was naar aanleiding van een nieuwe regeling voor directiesalarissen, die de Nederlandse Vereniging voor Directeuren van Instellingen in de Zorg (NVZD) had aangenomen, dat minister Borst en met haar de hele Tweede Kamer in het geweer kwam tegen managementsalarissen in de zorg. De nieuwe regeling zou sommige managerssalarissen met 20 procent kunnen verhogen, van 100.000 tot 120.000 gulden op jaarbasis. Het hoogst haalbare salaris volgens deze regeling bedraagt 450.000 gulden, maar dat geldt alleen voor algemene ziekenhuizen met een omzet boven 1 miljard en meer dan 3.500 fulltime medewerkers. ,,Die bestaan niet in Nederland', zegt voorzitter Pim 't Hooft van de NVZD. Het hoogste salaris komt dan op 390.000 gulden bruto, voor een ziekenhuis met een omzet van 500 miljoen gulden en 3.000 tot 3.500 medewerkers. Niettemin vindt ook 't Hooft een salarisstijging van 20 procent ,,onverantwoord'.

Toch zijn de managementkosten van ziekenhuizen nu vaak al een grote post op de begroting. Het Slotervaartziekenhuis staat daarin niet alleen. Het Diaconessenziekenhuis in Eindhoven spendeerde in 2000 ruim 1,5 miljoen aan de bezoldiging van bestuurders en gewezen bestuurders, bijna tweemaal zo veel als het jaar ervoor. Het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis in Amsterdam spendeerde ruim 1,1 miljoen aan bestuurderssalarissen, eveneens bijna tweemaal zoveel als het jaar ervoor, zo blijkt uit de jaarverslagen.

De hoogte van de salarissen is de verantwoordelijkheid van de zorginstellingen zelf, benadrukt 't Hooft van de NVZD.

Minister Borst heeft geen zeggenschap over de salarissen. Zij pleit voor openbaarheid van de inkomens in de zorg, en doet een beroep op de raden van toezicht om ,,maatschappelijk verantwoord' om te gaan met het publieke geld dat met de salarissen is gemoeid. Werkt dat niet, dan overweegt Borst om te zoeken naar wettelijke maatregelen.

    • Mariël Croon