Ter Braak

Met belangstelling las ik Havenaars recensie van Léon Hanssens biografie over Menno ter Braak (Boeken, 21.9.01). Havenaar schrijft: `Overtuigend worden de naoorlogse verhalen weerlegd dat Ter Braak op de `Fahndungsliste-Holland' van de Gestapo zou hebben gestaan [...].'

Op deze in 1940 opgestelde lijst wordt hij inderdaad niet vermeld. Feit is echter dat in de Sonderfahndungsliste uit september 1939 – een veel uitgebreidere lijst met gesignaleerde personen dan die uit 1940 – is opgenomen: `Dr. Braak, Menno, 26.1.02 Eibergen' met de aantekening communist en jood.

Naschrift Ronald Havenaar:

De heer Kluiters heeft interessante informatie die ik niet in het door mij besproken boek heb aangetroffen.

    • Frans Kluiters