Rozen voor de Friese moslims

Folkert Pool, voorganger van de Volle Evangeliegemeente in Leeuwarden, gaat komende zondag een moslim een rode roos geven. Hij weet ook al wat hij op het begeleidende kaartje schrijft. ,,De vader van Jezus Christus houdt ook van u.'' Maar moslims hebben toch Allah al? Pool: ,,Ja, maar er is maar één God die zijn leven gegeven heeft aan het kruis, omwille van de redding van de mensheid. Dat zal ik ze proberen uit te leggen.''

Ouderling Piet Hollander van de Vrije Baptistengemeente bedacht de actie `Een roos voor een moslim'. Vorige week belde hij een tiental predikanten in Leeuwarden met de vraag of ze gemeenteleden wilden aansporen een moslim komende zondag een rode roos te geven. Het is de bedoeling dat de kerkmensen zondag na de eredienst hun rode roos aan een moslim geven.

De ouderling is bezorgd over de agressie tegen moslims in ons land, na de aanslagen in de VS. De moslims kunnen wel ,,een menselijk gebaar'' gebruiken, vindt hij: ,,Het antwoord op die haat kan alleen liefde zijn. God houdt van alle mensen.''

Verandert de solidariteitsactie niet gemakkelijk in een evangelisatie-campagne? Ouderling Hollander: ,,Het is niet de bedoeling moslims te bekeren tot het christendom. Evangeliseren is niet de opzet.'' De meeste mensen begrijpen dat ook, denkt hij. De reacties waren volgens Hollander positief en getuigden van de bedoeling de moslims alleen maar een hart onder de riem te steken. Dat kan een buurvrouw zijn, maar ook een onbekende, ,,Friesland telt 9.000 moslims, dus je hoeft niet te zoeken'', zegt Hollander.

Ook de Leeuwarder imam Mustafa Önlü reageert verheugd. Hij vindt de rozenactie ronduit ,,heel positief''. Hij zegt: ,,De dialoog tussen christenen en moslims is ook belangrijk, maar dit kleine gebaar uit liefde zegt moslims heel veel.''

Ouderling Hollander is twintig jaar lid van de christelijke zendingsorganisatie Open Doors en komt veel in moslimlanden, waar hij bijbels verspreidt. Op een kaartje bij de roos kan een persoonlijke tekst staan. De woorden moet je zorgvuldig kiezen, meent de ouderling. Zijn voorkeur gaat uit naar: ,,De God van Abraham, Isaäc en Ismaël, Hij zegene u.'' Dat zijn bijbelse namen die ook in de Koran voorkomen.''

Dominee Helmer le Cointre van de Samen op Weg gemeente in de Leeuwarder wijk Camminghaburen vindt de rozenactie weliswaar ,,sympathiek''. Maar beter is het structurele contacten te leggen met moslims, meent hij. Hij bezocht wel eens met catechisanten een moskee en imam Mustafa Önlü kwam wel eens met wat moslims naar zijn kerk. ,,Goede contacten zijn belangrijk, om onderling respect en begrip te kweken.''

Zijn collega Pieter Lootsma van dezelfde gemeente vindt de rozenactie ,,op zichzelf goed''. Het is altijd goed om het op te nemen voor mensen ,,die in een lastig parket zitten.'' Toch zal hij zelf niemand verblijden met een roos. Komende zondag viert de gemeente, volgens het kerkelijk jaarrooster, namelijk `Israëlzondag'. ,,Onze wortels liggen in Israël, dus we staan naast Israël, dat is onze moeder. Aan de andere kant staan we naast de slachtoffers, de Palestijnen.'' Die dubbele loyaliteit vergt al heel wat uitleg. ,,Daar past geen feestje bij. Het ligt meer voor de hand om zondag in contact te komen met joodse stadgenoten.''

Dini Stavenga-Van der Waals, voorzitter van de Friese Raad van Kerken, vindt een roos weggeven ,,prima'', maar het moet daar niet bij blijven. ,,Je moet tot een dialoog komen.'' Een roos weggeven doet ze zondag niet. ,,Ik doe weer andere dingen. Ik geef Nederlandse les aan zes moslims in een asielzoekerscentrum. En zij komen ook wel bij mij eten.''

    • Karin de Mik