`Recidivisten zwaarder bestraffen'

De VVD-fractie in de Tweede Kamer wil recidivisten zwaarder gaan straffen, en daartoe de wet wijzigen. Als rechters bij het opleggen van de strafmaat vervolgens geen rekening houden met de mogelijkheid om zwaarder te straffen, moet dat in het vonnis verantwoord worden.

Dit stelt de VVD in het rapport `De herhaling doorbroken' dat gisteren is gepresenteerd.

Aanleiding is het gegeven dat 5 procent van de verdachten in Nederland verantwoordelijk is voor ruim de helft van alle gepleegde misdrijven. Zo'n tienduizend van die recidivisten zijn betrokken bij de helft van alle misdrijven.

Om het recidivisme tegen te gaan, wil de VVD niet alleen verhoging van de strafmaat, maar ook beperking aan vervroegde invrijheidsstelling. Gedetineerden worden doorgaans vrijgelaten als ze twee derde van hun straf hebben uitgezeten. De VVD wil dat voor recidivisten voorwaardelijke invrijheidsstelling komt, zodat er daarna een stok achter de deur is als ze opnieuw een misdrijf plegen.

De VVD wil ook de mogelijkheden om DNA-profielen in de centrale DNA-bank op te slaan, verruimen. Nu kunnen profielen worden opgeslagen van gedetineerden die tot meer dan vier jaar celstraf zijn veroordeeld. Nicolaï wil bij wet geregeld zien dat criminelen die tot minstens vier jaar cel veroordeeld zijn maar hun straf al hebben uitgezeten, ook verplicht worden tot meewerken aan het opslaan van hun DNA-profiel.