Ramsj

Dr. Anton Schuurman e.a.: Aards geluk; de Nederlanders en hun spullen 1550-1850. Gebonden, Balans 1997, van ƒ65,– voor ƒ25,–. Scheltema Amsterdam, Steven Sterk Utrecht.

Interessante bundel over drie eeuwen materiële cultuur in Nederland, in het bijzonder de materiële cultuur van het huishouden. Voornaamste bron daarbij is de boedelbeschrijving, aan de hand waarvan de aanwezigheid van huishoudelijke voorwerpen (gordijnen, dekens, kasten, handdoeken, spinnewielen, etc) bij bepaalde sociale groepen in een bepaald tijdvak kan worden vastgesteld.

Opgenomen is ook een artikel van het voormalige hoofd van de afdeling Volkskunde van het P.J. Meertens-Instituut in Amsterdam, inderdaad: J.J. Voskuil.

    • Henk Lagerwaard