Pas verschenen: Non fictie

Pieter Jan Tichelaar en Sytse ten Hoeve, mmv Jan Pluis: Fries Aardewerk. Bolsward. Primavera Pers, 220 blz. ƒ89,– (serieprijs ƒ79,–)

Deel 2 in de fraai geïllustreerde serie Fries Aardewerk behandelt de geschiedenis van de Bolswarder kleibakkerij, in 1737 gesticht, in 1793 verkocht. Uitgangspunt is het Bolswarder Tableau, dat omstreeks 1920 werd `ontdekt', en dat zich in het Rijksmuseum te Amsterdam bevindt. De twee volgende delen in deze serie gaan over Makkum en Harlingen.