Onderzoek naar lonen directies in zorginstellingen

Er komt een onderzoek naar de ontwikkeling van de inkomens van hoger betaalden in de zorgsector. Het inkomen van bestuurders moet mede afhankelijk worden van de geleverde prestaties. Minister Borst (Volksgezondheid) gaat daarover met sector praten.

Borst zei dit gisteren tijdens een spoeddebat in de Tweede Kamer over berichten dat instellingsdirecteuren salarisstijgingen van `soms wel tientallen procenten' krijgen. De Kamer keurde gisteren een dergelijke, in haar ogen `excessieve', stijging af. Een meerderheid vindt dat een stijging in geen geval hoger mag zijn dan die van de cao's voor het overige personeel in de zorg.

Aanleiding voor de opwinding vormt het advies voor een nieuwe salarisstructuur voor de leiding van ziekenhuizen, thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen en van inrichtingen dat onlangs door het bureau Hay had opgesteld. Die rapportage wees uit dat vooral de leiding van kleinere instellingen er op vooruitgaan: van 100.000 naar 120.000 gulden. Maar ook bij grotere instellingen biedt de voorgestelde salaristabel voor een aantal directeuren ruimte voor een grote stijging.

Borst kondigde aan haast te willen maken met een regeling voor het openbaar maken van de inkomens van het management in de zorgsector. Deze zouden, net zoals voor het bedrijfsleven is geregeld, in de jaarverslagen moeten worden vermeld. Ze gaat ook werken aan een onafhankelijk college, waarin onder meer verzekeraars zitting hebben, dat voortaan aan moet gaan geven welke stijging van het inkomen van bestuurders maatschappelijk verantwoord is. Hoewel zij daar geen zeggenschap over heeft gaat Borst ervan uit dat de instellingen zich aan dit advies zullen houden.

Borst zelf meent dat hogere stijgingspercentages dan die bij de cao's worden gehanteerd maatschappelijk niet gerechtvaardigd kunnen worden. Volgens haar woordvoerder geldt dit uitgangspunt ook voor de inkomens-eisen van huisartsen en medisch specialisten. De huisartsen vinden een loonsverhoging van 100.000 gulden gerechtvaardigd, wat neerkomt op een stijging met 50 procent. ,,Een maatschappelijk niet realistische eis'', aldus de woordvoerder. Dit geldt volgens hem ook voor de specialisten.