Kamer stemt in met NAVO-actie

De Tweede Kamer heeft gisteren tijdens overleg met de ministers Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) en De Grave (Defensie) vrijwel unaniem ingestemd met acht door de Verenigde Staten voorgestelde maatregelen in NAVO-verband, waarmee de regering al akkoord was gegaan.

Het gaat om vervanging van Amerikaanse eenheden door Nederlandse, indien elders bij vredesmissies ingezette Amerikanen worden verplaatst; assistentie aan landen ,,die als gevolg van hun steun aan de strijd tegen het terrorisme aan een grotere dreiging bloot kunnen komen te staan''; overvliegrechten; toegang tot havens en vliegvelden, inclusief bijtank-faciliteiten; inlichtingenuitwisseling tussen NAVO-bondgenoten; verhoogde beveiliging van Amerikaanse objecten en NAVO-objecten.

Ook stemt Nederland op voorhand in met twee maatregelen ten aanzien van collectieve militaire middelen van de NAVO-landen: verplaatsing van vlootonderdelen naar het oosten van de Middellandse Zee en ondersteuning van mogelijke acties door zogenoemde Awacs-vliegtuigen.

Van Aartsen zei dat Nederland nog geen concrete verzoeken hebben bereikt om een van de maatregelen – waarmee alle Navo-landen heben ingestemd ook te effectueren. De regering verwacht van de VS nu specifiekere verzoeken. Bij steun aan landen die door hun aansluiting bij de strijd tegen het terrorisme in moeilijkheden komen, kan volgens Van Aartsen ook aan diplomatieke of economische steun worden gedacht.

GroenLinks, dat vorige maand niet a priori vertrouwen in het handelen van de regering wilde uitspreken, kon zich gisteren met de in een brief van de regering omschreven maatregelen verenigen. De SP nam niet aan het overleg deel.