Huizenprijzen zullen sterk dalen na 2002

Aan de sterke prijsstijgingen van huizen komt binnenkort een einde. Volgend jaar worden woningen nog gemiddeld 1 procent duurder, maar na 2002 zet een daling in van 4 tot 5 procent per jaar.

Die voorspelling doen twee onderzoekers van de Technische Universiteit Delft in het economenvakblad ESB. Volgens hen stopt de daling van de prijzen pas in 2010.

Beide onderzoekers, P. Boelhouwer en P. de Vries, waarschuwen dat ze bij hun becijferingen geen rekening hebben gehouden met de gevolgen die de aanslagen in de Verenigde Staten hebben voor de huizenprijs.

De onderzoekers baseren zich voor hun stelling op de hoge rentelasten van de Nederlandse woningbezitters in vergelijking met het buitenland. Nederlanders betalen 36 procent van hun inkomen aan rentelasten, elders is dat 28 procent. De onderzoekers menen dat het Nederlandse percentage zich de komende jaren deels zal aanpassen aan het lagere internationale niveau. Volgens hen zullen huizenbezitters de komende jaren minder bereid zijn om deze hoge rentelasten te blijven betalen, waardoor de vraag naar huizen afneemt en de prijs ervan zal gaan dalen.

De woningprijzen stijgen tot nu toe. De gemiddelde prijs in juli en augustus was respectievelijk 420.280 gulden en 423.390 gulden, terwijl over het tweede kwartaal een prijs van gemiddeld 411.244 gulden werd gemeten.

Volgens Boelhouwer kan het snel afgelopen zijn met die toename. ,,Vrijwel direct na het uitbreken van de Golfoorlog in 1991 lieten de huizenprijzen ook driekwart jaar een daling zien'', waarschuwt hij. ,,Maar dat ging tevens gepaard met een hoge rente. Daar is nu geen sprake van. De economische situatie heeft zeker effect op het consumentengedrag, maar de lage hypotheekrente zorgt nu nog voor een positief effect op de huizenprijs.''

De hoogte van de huizenprijzen hangt samen met de ontwikkeling van de rente, die door de twee onderzoekers gezien wordt als een onzekere factor. Naast een basisvariant hebben ze daarom twee varianten uitgewerkt.

In de variant met een dalende rente stijgen de prijzen tot eind 2002, om in de drie jaar daarop te gaan dalen. In de variant met stijgende rente zijn de prijzen volgend jaar stabiel, maar zullen ze in de daaropvolgende vier jaar flink dalen en daarna wat minder hard.

,,Mocht het zo zijn dat de rente sterk gaat stijgen de komende tijd, dan kan dat grote gevolgen hebben op de huizenmarkt. Een daling van 30 procent in de komende 5 jaar behoort bij een rente van 8 procent tot de mogelijkheden'', meent Boelhouwer.