GroenLinks: 24 miljard gulden extra uitgeven

GroenLinks wil in een komende regeerperiode ongeveer 24 miljard gulden extra uitgeven. De partij pleit voor een ,,uitdagende overheid'', die rekening houdt met de wensen van individuen , maar ook de belangen van de publieke zaak behartigt.

Dat zei J.W. Duyvendak, voorzitter van de programmacommissie, vanmorgen bij de presentatie van het concept-verkiezingsprogramma van GroenLinks voor de periode 2002 tot 2006. GroenLinks zegt ,,ondubbelzinnig voor een inhaalslag in de publieke sector'' te kiezen. De partij heeft daarvoor vier thema's gekozen: duurzaam, rechtvaardig, open en solidair. Er zijn ,,trendbreuken nodig in onderwijs en zorg, in de landbouwsector, verkeer en vervoer, in de inkomensverdeling en in het integratiebeleid'', aldus Duyvendak.

Voor zorg en onderwijs trekt de partij 11 miljard uit, lage inkomens krijgen 4 miljard, natuur en milieu 3 miljard, internationaal beleid 2,5 miljard en veiligheid 3 miljard. Deze uitgaven worden gedekt door de economische groei (2,75 procent per jaar, volgens GroenLinks goed voor 11 miljard), door bezuinigen en `herschikkingen' (10 miljard) en door de effecten van het GroenLinks-beleid (3 miljard).

GroenLinks wijst verdere lastenverlichting resoluut van de hand. In plaats daarvan wil de partij de lasten verschuiven. Hogere milieubelastingen (30 miljard) en meer belasting op kapitaal (10 miljard) maken zo de ruimte vrij om 40 miljard lasten te verlichting op arbeid. Dit is nodig om werken aantrekkelijker te maken en de combinatie van arbeid en zorg te verbeteren.

,,Acht jaar paars regeringsbeleid heeft geleid tot toegenomen overvloed, maar ook met toegenomen onbehagen'', aldus Duyvendak. Fractievoorzitter Rosenmöller noemde het programma ,,haalbaar en betaalbaar''.

programma groen linkswww.nrc.nl/Doc