Grappenmakers

In de alinea over theater Thalia in het artikel `Duivenpoep en regenwater' van Mark Duursma (CS 28/9) worden commerciële klanten van het theater `platte grappenmakers, bekend van radio en tv' genoemd. Daarmee kan de indruk ontstaan dat die woorden van mij afkomstig zijn. Ik laat graag iedereen in zijn eigen waarde en praat zeker niet op die manier over klanten. Wellicht heeft een van de `theaterconnaisseurs' die Duursma heeft gesproken zich op die manier geuit. Toen hij mij vroeg wat ik van hun voorstellingen vind, heb ik letterlijk geantwoord: ,,zij voorzien zeker in een behoefte''.

    • Carmelita Yskes-Teixeira