Euronext heeft vooral symbolische waarde

Het laten fuseren van aandelenbeurzen is niet gemakkelijk. Euronext, de beursgenoteerde gezamenlijke onderneming van de beurzen in Parijs, Amsterdam en Brussel, die zichzelf afficheert als de enige pan-Europese aandelenbeurs, heeft in Nederland de wenkbrauwen doen fronsen met zijn koersstabilisatieprogramma.

Dat beleid, dat misschien weinig om het lijf heeft omdat het maar om 3 miljoen euro gaat, is onomstreden in Frankrijk, waar Euronext genoteerd is. Maar het staat op gespannen voet met de regels in Amsterdam, waar het een schrikbeeld van koersmanipulatie oproept. En de koers van Euronext is sinds de beursgang in juli gedaald.

Het incident accentueert het feit dat Euronext niet echt de fusie van de drie beurzen is waar hij vaak voor wordt aangezien. De Europese wetgeving staat zulke fusies over de grenzen heen nog niet toe. In plaats daarvan is Euronext slechts een operationeel samenwerkingsverband. Iedere beurs afzonderlijk is nog steeds onderworpen aan de regels van zijn eigen land.

Hoewel de partners aan het eind van deze maand een gemeenschappelijk handelsplatform voor de drie beurzen geschapen moeten hebben, duurt het waarschijnlijk veel langer voor de regelgeving geharmoniseerd is. De aankoop van derivatenbeurs Liffe, of zelfs van de London Stock Exchange, het werkelijke doel van Euronext, zou de zaak alleen nog maar ingewikkelder maken.

Op de keper beschouwd zijn deze fusies dan ook eerder politieke dan commerciële deals, omdat beurzen zo'n symbolische waarde hebben en zo belangrijk zijn voor economieën. Het zijn de politici die de partners uitkiezen en ervoor zorgen dat de regels toegepast worden.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld

    • Leslie de Quillacq