Brussel hekelt staatssteun Swissair

De Europese Commissie is verbolgen over het besluit van de Zwitserse regering om luchtvaartmaatschappij Swissair noodhulp te geven. De Zwitserse ambassadeur bij de Europese Unie is gisteren ontboden bij de Commissie om uitleg te geven.

Zwitserland is weliswaar geen lid van de EU, maar de Europese Commissie heeft Zwitserland gewezen op het feit dat er sinds 1999 een luchtvaartakkoord is tussen Zwitserland en de Unie dat beide partijen verplicht tot overleg voordat steun wordt gegeven aan nationale luchtvaartmaatschappijen.

Zwitserland zegt dat het luchtvaartakkoord nog niet van kracht is omdat enkele lidstaten het nog niet hebben goedgekeurd. Volgens de Commissie is de afspraak echter dat gedurende zo'n ratificatieprocedure de partijen het akkoord naleven. België is een van de landen die nog moeten ratificeren. Door de problemen bij Swissair dreigt bankroet voor de Belgische dochter Sabena.

Sabena heeft uitstel van betaling aangevraagd en een overbruggingskrediet van 125 miljoen euro gekregen van de regering. De Europese Commissie moet die noodhulp nog goedkeuren. Tot die goedkeuring er is kan de Belgische regering geen geld overmaken.

De Commissie heeft gezegd woensdag met voorstellen te komen om lidstaten toe te staan luchtvaartmaatschappijen in nood te helpen. Het is niet de bedoeling toestemming te geven voor massale staatssteun, zoals in de jaren negentig. Brussel denkt aan het toestaan van compensatie voor omzetverliezen die luchtvaartmaatschappijen in de eerste vier dagen na de aanslagen van 11 september hebben geleden. De Commissie zou ook steun willen gedogen voor extra veiligheids- en verzekeringskosten voor de luchtvaartsector.