Bekende feiten, geen concrete bewijzen

De zaak tegen Osama bin Laden in verband met de aanslagen van 11 september in New York en Washington, zoals die gisteren door de Britse regering is gepresenteerd, rust hoofdzakelijk op ordening en analyse van oud en bekend materiaal. Daaruit trekt Londen de conclusie dat Bin Laden en zijn organisatie Al-Qaeda de wil en het vermogen hebben om een dergelijke aanslag te plegen en dat zij dus schuldig zijn.

Concrete aanwijzingen over de aanslagen van 11 september zelf worden nauwelijks gegeven, en voorzover dat wel gebeurt, niet onderbouwd. Daarbij maakt de Britse regering het voorbehoud dat niet al het materiaal is vrijgegeven wegens ,,de absolute noodzaak om inlichtingenbronnen te beschermen''.

Het materiaal volgt Bin Laden op zijn oorlogspad tegen de Verenigde Staten en tegen als afvallig beschouwde regimes in islamitische landen, te beginnen in 1989 toen hij Al-Qaeda vormde. Het is een onbetwist feit dat hij in Afghanistan zit en dat de Talibaan hem toestaan daarvandaan te opereren. Het is een feit dat hij in 1996 een jihad, heilige oorlog, tegen de Verenigde Staten uitriep om het islamitische land te zuiveren van ,,kruisvaarderseenheden''. Het is een feit dat hij in 1998 een islamitisch decreet ondertekende waarin het doden van Amerikanen, militairen zowel als burgers, als heilige plicht van alle moslims werd omschreven.

Londen citeert voorts uit gegevens over voorgaande aanslagen die aan Bin Laden zijn toegeschreven, met name aanvallen op Amerikaanse troepen in Somalië (1993), de aanslagen op de Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania (1998) en de aanslag op het Amerikaanse oorlogsschip USS Cole in de haven van Aden (2000). Informatie kwam onder andere eerder dit jaar vrij tijdens de processen in New York tegen een aantal daders van de aanslagen op de ambassades in Nairobi en Dar-es-Salaam.

De meeste gegevens en constateringen over de aanslagen van 11 september zelf waren de afgelopen weken ook al uit de media bekend. De conclusie dat ,,geen andere organisatie de motivatie en het vermogen heeft om aanslagen als die van 11 september uit te voeren'' eveneens.

    • Carolien Roelants