Veel snackbars overtreden voedselregels

Veertig procent van de snackbars en cafetaria's houdt zich niet aan de voedselgezondheidsregels die de Warenwet voorschrijft. Dat blijkt uit een onderzoek van de Keuringsdienst van Waren.

De uitkomsten staan in het vandaag verschenen jaarverslag van de Keuringsdienst van Waren. De overtredingen betreffen onder meer de omstandigheden waaronder slaatjes en snacks worden bewaard en de behandeling van verhit frituurvet. Het is voor het eerst dat de Keuringsdienst de naleving van de regels in een bepaalde sector onderzocht.

In het jaarverslag schrijft de Keuringsdienst dat zij het aantal controles naar onregelmatigheden heeft opgevoerd, in het kader van de toegenomen aandacht voor overheidstoezicht en strikte handhaving van regels. Na de invoering van het verbod voor tankstations om alcohol te verkopen, op 1 november vorig jaar, constateerde de Keuringsdienst dat 40 procent van de tanskstations zich daar niet aan hield. Uit herhaalde controle bleek een maand geleden dat dat percentage inmiddels is gedaald tot 13 procent.

Gemeenten en campings besteden volgens de Keuringsdienst ,,nauwelijks aandacht'' aan de wettelijk verplichte controle naar de kwaliteit van drinkwater op campings. Uit een rondgang langs vijftig grote campings bleek in de zomer van vorig jaar dat campinghouders ,,onvoldoende'' op de hoogte zijn van de risico's van legionella bij koudwatersystemen.

Bij de meldkamer van de Keuringsdienst kwamen vorig jaar 4.551 klachten binnen over overtredingen van gezondheids- of veiligheidsvoorschriften. Daarvan had 63 procent te maken met voedsel en voedselbereiding en bleek 43 procent gegrond.

Bedrijven die levensmiddelen produceren blijken te kort te schieten in het naleven van het sinds 1996 verplichte voedselveiligheidssysteem. Zij voeren analyses van de risicovolle momenten in de voedselproductie ,,niet adequaat'' uit en treden niet scherp genoeg op om de kritische punten te volgen. Met name toeleveranciers van grondstoffen worden ,,blindelings'' vertrouwd, aldus de Keuringsdienst, vaak zonder afspraken over risico's voor de volksgezondheid die kunnen optreden.

Opmerkelijk is dat bij naleving van de voedselveiligheidsprocedures niet beter wordt gescoord door bedrijven die in het bezit zijn van een certificaat.