Tweede Wereldoorlog

Zelfs met op mijn netvlies de schokkende beelden van de terroristische aanslagen op Amerika vind ik het de moeite waard om te protesteren tegen de manier waarop Geert Mak ons een collectief schaamtegevoel wil opleggen, wegens ,,het zwijgend wegkijken van de meerderheid'' bij de schanddaden van de Duitsers (NRC Handelsblad, 11 september).

Dit vind ik een onacceptabele belediging aan het adres van mensen die helemaal niet hebben `weggekeken' en die nu te oud zijn om nog te reageren of die al dood zijn. Wie worden meegerekend bij de helden? Dat zijn de gefusilleerden, de martelaren, de mensen die in de kampen hebben gezeten. Hun heldendom is duidelijk en aanwijsbaar.

Maar heel veel mensen hebben zich verzet zonder dat ze gepakt zijn. Ze deden gewoon wat ze vonden dat nodig was en na de oorlog zijn ze verder gegaan met hun leven. De meesten praten niet over wat ze gedaan hebben. Ook mijn moeder deed dat niet.