`Steden moeten meer op taxi letten'

Grote steden moeten zelf meer toezicht gaan houden op de taxibranche. Vooral in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag veroorzaakt deze bedrijfstak nog te vaak problemen.

Dat heeft minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) gisteren tijdens een overleg met fractiespecialisten in de Tweede Kamer gezegd. Het toezicht moet het aantal misstanden in de taxiwereld, zoals het aantal verkeersovertredingen, terug dringen. ,,De steden hebben een eigen verantwoordelijkheid, ik kan moeilijk een politieman meesturen in iedere taxi'', aldus de minister.

Bijna twee jaar na invoering van de nieuwe taxiwet (december 1999) is de onvrede over de uitwerking bijzonder groot. Kamerleden van PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en SGP benadrukten dat geen van de belangrijke doelstellingen is gehaald. ,,Een faliekante mislukking'', aldus CDA-woordvoerder Stroeken, die vaststelt dat de prijzen alsmaar zijn gestegen, terwijl de dienstverlening niet of nauwelijks is verbeterd. ,,Er zijn niet meer gebruikers gekomen, wel meer taxi's'', concludeerde hij. Ook de woordvoerders van de andere fracties bekritiseerden de vaak forse prijsstijgingen.

De Kamerleden stelden vast dat de branche in de grote steden vrijwel overal de maximale tarieven hanteert. Tegelijk klaagt de branche zelf dat de inkomsten van de taxichauffeurs steeds meer onder druk zijn komen te staan. Daarom heeft men de minister al gevraagd om het maximumtarief los te laten. Dat zou een grotere differentiatie tot gevolg hebben, ook naar beneden, aldus de taxibedrijven. ,,Daar geloof ik geen fluit van'', aldus Netelenbos, die teleurgesteld is over de prijsstijgingen. Zij handhaaft voorlopig de maxima voor de tarieven en wil de branche in ieder geval nog een jaar de kans geven om te laten zien dat het anders kan.