Rol van accountant Vitras bekeken

Staatssecretaris Vliegenthart (Welzijn) gaat na of de accountant van de Utrechtse thuiszorgorganisatie Vitras aansprakelijk is voor de financiële problemen bij het bedrijf. Dit heeft ze gisteren de Tweede Kamer toegezegd tijdens overleg over de gang van zaken in de thuiszorg.

De Kamer steunt de strengere aanpak die Vliegenthart voorstelt bij bedrijven die in financiële moeilijkheden komen. Uitgangspunt daarbij is dat geen steun wordt verleend tenzij de toegang tot de zorg in gevaar komt. Aan eventuele steun worden scherpe voorwaarden gesteld. Dit was het geval bij Vitras dat van het landelijk tarievenbureau CTG zeven miljoen gulden en van verzekeraar Anova één miljoen gulden steun kreeg nadat was gebleken dat het niet mogelijk zou zijn de hulp voor de 38.000 klanten van het bijna failliete bedrijf bij een andere organisatie onder te brengen. Omdat de overheid verantwoordelijk is voor de toegang tot de zorg keurde ze steun aan Vitras goed, al erkende Vliegenthart dat dit lijkt op `concurrentievervalsing' en `beloning van slecht management'.

De staatssecretaris sprak gisteren ook over positieve ontwikkelingen bij de thuiszorg. Zo ontworstelt de branche zich volgens haar langzamerhand aan het `klagerige imago' dat de sector lang heeft gekoesterd. Er is sprake van een groeiend zelfbewustzijn dat wordt gesteund door sterke stijging van de productie. Zo verwerkte de thuiszorg vorig jaar 341.000 klanten, 12.000 meer dan in 1999.

Ook de belangstelling van organisatie om in de thuiszorg aan de slag gegaan noemde Vliegenthart opmerkelijk. Nadat de markt op 1 januari weer open is gegaan voor nieuwe bedrijven hebben er zich 49 aangemeld. Daarvan zijn er inmiddels 29 toegelaten, bij de andere is de toetsing op inhoud, kwaliteit en organisatie nog niet afgerond. Overigens was een deel van de nieuwkomers al in de thuiszorg werkzaam, bijvoorbeeld als onderaannemer van eerder geregistreerde thuiszorgorganisaties.