Reisbranche vraagt massaal om verkorting van werktijden

Twintig bedrijven hebben de afgelopen weken werktijdverkorting aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken. Dit betreft in totaal 5.000 werknemers. Vooral de reisbranche wil de werknemers tijdelijk minder laten werken om de verslechterende economische omstandigheden op te vangen.

Nederlandse bedrijven uit de reisbranche gaan liever nog niet over tot gedwongen ontslagen, omdat er hoop bestaat dat de markt op termijn weer aan zal trekken en de huidige werknemers dan weer hard nodig zijn.

De aanvragen voor werktijdverkorting zijn een gevolg van de aanslagen op de Verenigde Staten. Toch was onder meer de inzakkende vraag naar vliegtuigstoelen en reizen ook vóór de aanslagen al sterk teruggelopen.

Behalve de aanvragen voor werktijdverkorting hebben ook ruim honderd ondernemingen alvast informatie opgevraagd over de mogelijkheid personeel minder te laten werken.

Volgens de woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is tijdens het overleg tussen minister Vermeend en werkgevers- en werknemersorganisaties over werktijdverkorting gesproken. Tegenover de Tweede Kamer had Vermeend al eerder verklaard dat de terroristische acties in de VS ,,in beginsel voldoende bijzonder zijn'' om eventuele aanvragen voor werktijdverkorting toe te kennen. De behandeling van de inmiddels binnengekomen verzoeken tot arbeidstijdverkorting kan volgens de woordvoerder nog enkele weken duren.

Onder voorwaarden kan Sociale Zaken een bedrijf of sector toestaan de arbeidsduur van zijn werknemers tijdelijk te verkorten. Werknemers ontvangen dan een WW-uitkering van 70 procent van het gederfde loon. ,,Bedrijven moeten wel aantonen in de problemen te zijn geraakt door de aanslagen. De activiteiten moeten tenminste met 20 procent zijn teruggelopen en dat minimaal twee weken lang'', aldus de woordvoerder.

Travel Unie was een van de eerste bedrijven die het ministerie om toestemming vroeg. Travel Unie is met 2.400 werknemers en de merken Arke en Holland International de grootste reisorganisatie van Nederland. Travel Unie wil 50 procent werktijdverkorting.