PARODIE

Alles wat belangrijk is, wordt geparodieerd. De `Ig Nobel'-prijzen worden jaarlijks uitgereikt aan mensen ,,who have done remarkably goofy things'' en wier prestaties niet kunnen of zouden moeten worden herhaald. Vandaag werden de tien prijzen (de categorieën veranderen elk jaar) voor de elfde keer uitgereikt op de prestigieuze Harvard-universiteit en door échte Nobelwinnaars. De winnaars van dit jaar waren bij het ter perse gaan van deze krant nog niet bekend. Hieronder een selectie van winnaars van de afgelopen jaren. Nota bene: al dit onderzoek is echt, en op te zoeken via de Ig Nobel-website

(www.improbable.com/ig).

Scheikunde (2000) Een Amerikaans onderzoeksteam voor hun ontdekking dat romantische liefde in biochemisch opzicht te onderscheiden valt van een ernstige obsessief-compulsieve stoornis.

Vrede (2000) De Britse marine voor de instructie geen granaten meer te gebruiken maar `bang!' te roepen.

Gezondheidszorg (1999) Twee Amerikaanse onderzoekers voor hun gepatenteerde uitvinding om bevallingen makkelijker te laten verlopen door zwangere vrouwen op een draaiende tafel vast te binden en zo gebruik te maken van de centrifugaalkracht.

Literatuur (1998) Dr. Mara Sidoli uit Washington DC, voor een wetenschappelijke verhandeling over het laten van winden als verdedigingsmiddel tegen onuitsprekelijke angsten.

Vrede (1997) De Brit Harold Hillman van de universiteit van Surrey voor zijn onderzoek naar de mogelijk te ervaren pijn bij diverse vormen van executie.

Volksgezondheid (1996) Twee Noorse onderzoekers voor hun studie naar het overbrengen van gonorroe via opblaaspoppen.

Literatuur (1996) De redactie van het wetenschappelijke tijdschrift Social Text, voor het publiceren van een inmiddels berucht onzin-artikel van Alan Sokal (Transgressing the Boundaries: Toward a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity) over het niet bestaan van de realiteit.

Psychologie (1995) Een team van onderzoekers van de Japanse Keio Universiteit, voor hun prestatie om duiven te leren schilderijen van Picasso van die van Monet te onderscheiden.

Natuurkunde (1994) Het Japans meteorologisch instituut, voor zijn zeven jaar durend onderzoek naar de vraag of aardbevingen veroorzaakt worden door de staartbewegingen van vissen.

Wiskunde (1993) Robert Faid uit Greenville, South Carolina, voor zijn berekening van de kans dat Michail Gorbatsjov de antichrist is (1 op 8.606.091.751.882).

Kunst (1992) Een gedeelde prijs voor Jim Knowlton, tekenaar van de anatomieposter `Penissen in het dierenrijk' en het Amerikaanse instituut Endowment for the Arts, dat er bij Knowlton op aandrong zijn werk in de vorm van een pop-up-boek uit te brengen.

Archeologie (1992) Een Franse protestantse jeugdgroepering die zich onder meer bezighield met het verwijderen van graffiti wegens het uitwissen van eeuwenoude grotschilderingen nabij het dorpje Brunquiel.