Overheid steunt film tot 2003

De Nederlandse filmindustrie moet na 2003 `volwassen' zijn en niet meer afhankelijk van overheidssteun. Tot die tijd zal het kabinet, met steun van de Tweede Kamer, de industrie in elk geval jaarlijks blijven steunen. Dat bleek vanmorgen tijdens een debat over de filmindustrie. De staatssecretarissen Bos (Financiën) en Van der Ploeg (Cultuur) en minister Jorritsma (Economische Zaken) verdedigden de plannen van het kabinet.

Bos zei formeel nog geen uitspraken te kunnen doen voor na 2003, maar verklaarde dat het doel van de regeling altijd geweest is de sector in vijf jaar tijd op eigen benen te laten staan. Vanaf 2002 geldt een nieuwe stimuleringsregeling, omdat de oude niet meer past in het vernieuwde belastingstelsel.

De nieuwe regeling maakt gebruik van een Film Investeringsaftrek (FIA) van 47 procent van het geïnvesteerde bedrag en een extra 15 miljoen gulden voor `artistieke films' via een samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. De Kamer wil weten aan welke criteria producenten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor aanvullende financiering. Van der Ploeg zegde toe de uitwerking van die regeling binnen twee weken naar de Kamer te sturen. Juist dit onderdeel heeft voor grote ongerustheid in de sector gezorgd.

Zowel PvdA als D66 pleitten voor het laten doorlopen van de huidige overgangsregeling, omdat die goed zou werken. Deze regeling biedt investeerders in film een forse fiscale aftrek via zogenoemde commanditaire vennootschappen (cv's), waardoor het risico van de belegging nagenoeg nul is.

Bos nuanceerde de opvatting van de Kamer dat de huidige cv-regeling een succes zou zijn. ,,Als je het aan beleggers vraagt is het een succes, maar het heeft geen structurele verbetering van de Nederlandse filmindustrie opgeleverd'', aldus Bos.

Bos benadrukte dat de oorspronkelijke regeling uit 1999 5 miljoen per jaar aan belastingderving mocht kosten. ,,Als we nu niets zouden doen, zou dat 200 miljoen worden. Maar er blijft nog altijd 50 miljoen over. De suggestie dat wij niets voor de industrie doen is dus volstrekt misplaatst'', aldus Bos. De nieuwe regeling wordt maandag naar de Kamer gestuurd.