Oost-Timor zoekt `verzoening'

Na 25 jaar politieke onrust en vele duizenden slachtoffers wil Oost-Timor een waarheids- en verzoeningscommissie instellen om de nationale eenheid te bevorderen. De commissie, die zal bestaan uit veertig leden, wordt naar verwachting begin volgend jaar ingesteld voor zeker twee jaar. De commissie zal zich bezighouden met de wreedheden die zijn begaan tussen 1974, toen Portugal zijn toenmalige kolonie opgaf, en 1999, toen Indonesië zich terugtrok na de invasie in 1975. In die periode werden naar schatting 200.000 Timorezen gedood.