New York

Downtown

Manhattan is ten zuiden van Canal Street nog steeds voor openbaar rijverkeer afgesloten. De wijk Tribeca ('Triangle Below Canal Street') is ongewoon landerig. Dure antiek- en woninginrichtingswinkels zijn wel open, maar leeg. Het terras van `Bubby's', op de hoek van Hudson Street en North Moore, zit vol met mensen die helemaal geen haast lijken te hebben. Het restaurant heeft toevallig deze week van het weekblad `Time Out New York' de prijs gekregen voor `de Beste Macaroni met Kaas'. Troostrijk voedsel.

Vanaf Chamber's Street is er aan de westzijde geen doorgang voor onbevoegden, wel kan men over Broadway verder naar het zuiden doorlopen. Door de gebarricadeerde zijstraten, bewaakt door politie en leden van de National Guards kan men een glimp opvangen van bergen puin, hier en daar nog rokend. Het stinkt er. Stukken gevels van het World Trade Center probeert men in zijn geheel te bergen, om eventueel later voor een monument te kunnen gebruiken. Men heeft het al over herbouw, dit wordt niet onkies gevonden, dit is New York City, men gaat er weer iets van maken. Verscheidene architecten en kunstenaars, van Louise Bourgeois tot Shirin Neshat zijn door de Sunday New York Times al naar hun ideeën gevraagd. Het gaat miljarden kosten om het puin te ruimen en geschat wordt dat het negen maanden tot een jaar gaat duren. Gedurende die tijd zal de directe omgeving van `Ground Zero' afgesloten blijven voor het gewone publiek. De drommen mensen die zich nu van een afstand aan de ruïnes vergapen — en men moet het werkelijk gezien hebben — gedragen zich over het algemeen met respect, al kunnen velen zich niet beheersen en nemen toch een foto. Dit is verboden. De (video)camera kan afgepakt worden.

(Voor inlichtingen over speciale voorstellingen en evenementen, sluitingen en afgelastingen, of alleen maar waar of hoe te helpen kan men terecht bij www.nycvisit.com of de officiële website van New York City: nyc.gov)