NAVO-landen bieden VS concrete hulp

Verschillende lidstaten van de NAVO, waaronder Nederland, hebben toezeggingen gedaan voor concrete hulp aan de Verenigde Staten voor een operatie tegen Osama bin Laden.

De VS hebben hun bondgenoten gisteren om specifieke bijdragen gevraagd, nadat zij eerder deze week bewijzen hadden overlegd waaruit de betrokkenheid van terroristenleider Bin Laden zou blijken bij de aanslagen in de Verenigde Staten van vorige maand.

Nederland draagt volgens Haagse bronnen in eerste instantie geen troepen bij aan een eventuele NAVO-actie tegen het terrorisme, maar verklaart zich wel bereid tot zogenaamd backfilling: wanneer Amerikaanse troepen elders in het buitenland zouden worden overgeplaatst in het kader van een operatie, is Nederland desgewenst bereid hun taak tijdelijk over te nemen. Te denken valt in dit verband aan het sturen van Nederlandse troepen naar Bosnië of Kosovo, als daar Amerikanen worden weggehaald.

Naar verwachting zal de regering vanmiddag de Tweede Kamer van een en ander in een brief op de hoogte stellen. De brief behelst ook een aantal andere maatregelen ter ondersteuning van een militaire operatie tegen het terrorisme, zoals openstelling van het Nederlandse luchtruim voor AWACS-verkenningsvliegtuigen en uitwisseling van inlichtingen.

België heeft inmiddels drie marineschepen en 240 manschappen toegezegd. Frankrijk stelt evenals Nederland zijn luchtruim open en heeft de steun van de Franse marine en logistieke bijdragen toegezegd. Duitsland biedt ondersteunende hulp, met name op het gebied van inlichtingen en de bescherming van Amerikaanse installaties.

Gisteren is de Amerikaanse minister van Defensie Donald Rumsfeld, op reis in het Midden-Oosten en Centraal-Azië, een poging begonnen om aarzelingen in de coalitie tegen bestrijding van het terrorisme weg te nemen. De Britse premier Tony Blair vliegt met hetzelfde doel vandaag naar Rusland en mogelijk morgen naar Pakistan.

Pakistan zei vandaag dat de Amerikaanse bewijzen tegen Bin Laden ,,voldoende basis bieden voor een inbeschuldigingstelling door een tribunaal''.

Rumsfeld had gisteren een ontmoeting met koning Fahd van Saoedi-Arabië en de Saoedische minister van Defensie. In die gesprekken bleek dat Saoedi-Arabië zich ernstig zorgen maakt over een mogelijke aanval van de VS op Afghanistan en de gevolgen daarvan in de islamitische wereld.