Macedonië stuurt politie terug naar omstreden regio

De Macedonische regering wil ondanks de nog heersende spanning de politie terugsturen naar de gebieden waar zij zich onder druk van Albanese opstandelingen uit had teruggetrokken. Politie-eenheden zullen daar vandaag mee beginnen.

Dit heeft minister Boskovski van Binnenlandse Zaken in Skopje gisteren aangekondigd. De rebellen hebben de afgelopen weken wapens ingeleverd bij NAVO-troepen.

Een Albanese rebellenleider waarschuwde dat als de autoriteiten hun voornemen doorzetten, de oorlog in Macedonië weer zal oplaaien. ,,Ik denk niet dat er een manier is dat dit mag, maar als de politie naar dit gebied komt, zal de oorlog weer beginnen'', aldus de voormalige commandant Leka van het Nationale Bevrijdingsleger UÇK.

Leka leidde de Albanese opstandelingen in de Tetovo-vallei, ten noorden van de gelijknamige stad in het noordwesten van Macedonië, waar voornamelijk etnische Albanezen wonen. ,,In alle ontmoetingen die we hebben gehad met afgevaardigden van de NAVO, de EU en de OVSE [Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, red.], is afgesproken dat politie en leger niet in deze gebieden zullen terugkeren voordat er een amnestie is afgekondigd.''

Ook de NAVO, die in de betreffende gebieden de vrede probeert te bewaren, zei verrast te zijn door de aankondiging. Een woordvoerder wees er op dat er geen plan is opgesteld over de gefaseerde terugkeer van Macedonische eenheden naar de voormalige guerrilla-gebieden. Ook hij wees erop dat er nog geen amnestieregeling voor de opstandelingen is. In het vredesakkoord van augustus is afgesproken dat de internationale waarnemers en de Macedonische regering daarover eerst overeenstemming moeten bereiken.

,,Morgen is D-Day voor Macedonië, wanneer onze veiligheidstroepen terugkeren naar bezette gebieden. Het gaat om (etnisch) gemengde politie-eenheden uitgerust met lichte wapens'', aldus Boskovski. Hij wil dat het parlement instemt met een amnestieregeling voor de verzetsstrijders.

In het parlement bestaat grote weerstand tegen het vredesakkoord van augustus en de amnestie voor de rebellen. ,,Wij zijn bereid samen te werken, maar met beperkingen. De veiligheidssituatie blijft zeer ingewikkeld en we hebben geen tijd om te wachten op iemand anders die onze vrijheid moet teruggeven'', aldus Boskovski.