Gezin is niet dood 3

Statistieken wijzen uit dat juist de cultuurkloof tussen ouders en kinderen in de laatste 10 jaar in Nederland steeds kleiner wordt, en dat de levensstijlen van ouders en kinderen convergeren. Steeds meer jongeren blijven langer thuis wonen – iets wat ze niet zouden doen indien ouders en kinderen in totaal verschillende werelden zouden leven.

Enquêtes leren dat veel jongeren huwelijk en gezin als een belangrijk levensideaal zien. Werkende vrouwen – en in mindere mate ook mannen – kiezen in toenemende mate voor deeltijdarbeid om zorgtaken en kinderopvoeding in het gezin te combineren. Bedrijven gaan zich gezinsvriendelijk (meubelzaken met kinderopvang, vakantieparken, universiteiten organiseren ouderdagen) opstellen, omdat steeds meer activiteiten en beslissingen in onderling overleg worden genomen dan louter individueel.

Wrijvingen binnen de gezinsverhoudingen zullen altijd blijven bestaan waar komen die niet voor maar daar de meeste hedendaagse ouders soepel zijn in hun ouderlijke gezagsuitoefening en de meeste kinderen hun claims op persoonlijke vrijheid niet tot op de spits drijven, blijkt de stabiliteit en medemenselijkheid van het gezin waardevoller en aantrekkelijker dan de kille vijandigheid van de externe individualistische omgeving.

Hoe de auteur tot zijn conclusie komt dat het gezin dood is, is dan ook een raadsel.