Commissarissen

In het artikel `Handelende commissaris geen novum' (NRC Handelsblad, 6 september) staat dat Joep Brentjens, commissaris van VNU, zijn aandelen in VNU verkocht vlak voordat het concern bekendmaakte af te zien van een voorgenomen emissie.

De heer Brentjens, tot 18 april 2000 voorzitter van de Raad van Bestuur van VNU en per gelijke datum benoemd tot commissaris van VNU, heeft op 27 maart 2001 35.000 opties uitgeoefend. Van deze 35.000 uitgeoefende opties heeft hij 25.000 onderliggende aandelen verkocht.

De winst die hem dat opleverde heeft hij direct volledig ingezet om de aanschaf van de overige 10.000 onderliggende aandelen tegen de uitoefenprijs van 30,77 euro voor een belangrijk deel te bekostigen. Beide transacties zijn gemeld bij de Stichting Toezicht Effectenverkeer.

De toevoeging dat deze transactie is verricht voordat het concern bekendmaakte af te zien van een voorgenomen emissie suggereert ten onrechte dat een verband zou bestaan tussen deze twee zaken. Bovendien is er nooit sprake geweest van een voorgenomen emissie. VNU had in december 2000 slechts gemeld een aandelenuitgifte te overwegen. Op 5 april 2001 maakte het concern bekend dat deze overweging niet langer speelde. Met uitzondering van Brentjens bezit geen enkele VNU-commissaris aandelen in het concern. Aan Brentjens zijn, toen hij nog voorzitter van de raad van bestuur van VNU was, optierechten toegekend.