Breuk binnen Gelders bestuur na fraudezaak

De bestuurscrisis in Gelderland heeft geleid tot een breuk in het college van Gedeputeerde Staten. De coalitiepartijen CDA en VVD zegden de afgelopen nacht aan het eind van een debat over fraude bij het evenementenbeleid het vertrouwen in de PvdA op. De PvdA steunde een motie van de oppositie waarin het college werd gevraagd uit eigen beweging op te stappen. De motie kreeg geen meerderheid, maar volgens CDA en VVD is verdere samenwerking in het college niet meer mogelijk. ,,De maat is vol'', aldus fractievoorzitter H. de Vries van het CDA. De PvdA heeft al twee maal eerder afwijkend stemgedrag vertoond.

CDA en VVD, die samen net geen meerderheid binnen Provinciale Staten hebben, willen vooralsnog zonder derde coalitiepartij verder. Behalve gedeputeerde Scheerder, die vrijwillig terugtrad, moet ook PvdA-gedeputeerde C. Jacobs het veld ruimen. De oppositie stemt vooralsnog niet in met een minderheidscollege.

,,Deemoedig maar toch zelfbewust'' had gedeputeerde J. Esmeijer aan het begin van het zestien uur durende debat namens het college om het vertrouwen van Provinciale Staten gevraagd. Het vertrouwen was geschaad nadat een onderzoek, ingesteld na het opduiken van een vervalste handtekening van commissaris van de koningin J. Kamminga, had aangetoond dat de bestuurlijke organisatie in de provincie een chaos was. Bij het organiseren van grootschalige evenementen in Gelderland zijn ten onrechte borgstellingen afgegeven en financiële documenten vervalst. De schade voor de provincie kan oplopen tot 2,8 miljoen gulden.

Van collectief aftreden kon volgens Esmeijer geen sprake zijn, omdat niet alle gedeputeerden in gelijke mate verantwoordelijk waren. ,,Binnen het college heb je de plicht elkaar te informeren. Als dat niet gebeurt, wordt collectieve verantwoordelijkheid individuele verantwoordelijkheid'', sprak Esmeijer verwijtend richting gedeputeerde Scheerder. Scheerder wordt met name verweten een brief aan de ABN AMRO bank te hebben gestuurd waarin hij verklaart dat het noodlijdende organisatiebureau Gelderland Events, waarmee de provincie nauwe banden onderhield, op provinciaal geld kon rekenen, terwijl dat besluit door Gedeputeerde Staten nog niet was genomen. Scheerder gaf tijdens het debat aan dat hij de bewuste brief wel had ondertekend, maar niet had gelezen. ,,Ik vertrouwde op de ambtenaren.'' Hij laakte de verhoudingen binnen het college van Gedeputeerde Staten. ,,De linkerhand wist niet wat de rechterhand deed'', zei hij in zijn afscheidstoespraak.

De als onconventioneel bekend staande PvdA'er voelt zich geslachtofferd; volgens hem zijn er op andere beleidsterreinen vergelijkbare fouten gemaakt. De provincie Gelderland worstelt momenteel met een aantal lastige dossiers. De Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij verkeert in grote financiële problemen, de provincie is financieel betrokken bij het noodlijdende stadion Gelredome en er zijn fouten gemaakt bij de ontwikkeling van het Multifunctioneel Transportcentrum bij Valburg. Uit een eerder deze week gepubliceerd onderzoek blijkt dat Gelderland bij dit laatste project Europese subsidies heeft misbruikt. Ook bij het evenementenbeleid zijn volgens het accountantsbureau Deloitte & Touche Europese subsidies onjuist ingezet.

Gedeputeerde Staten hebben inmiddels een onderzoek aangekondigd naar de wijze waarop Gelderland Europese subsidies heeft gebruikt. Kamminga, die toegaf ,,onzorgvuldig'' te hebben gehandeld, beloofde Provinciale Staten voortaan eerder en beter te zullen informeren. Griffier P. Crasborn mag blijven en voor ambtenaren komt er een klokkenluidersregeling.