Borst keurt loonexplosie in top zorg af

Minister Borst van Volksgezondheid vindt salarisstijgingen van ziekenhuisdirecteuren met soms tientallen procenten ,,maatschappelijk volstrekt onverantwoord'. Volgens de minister moet de toename van de managerssalarissen in de pas lopen met die van de CAO-lonen van verpleegkundigen. De in juni afgesloten CAO voor ziekenhuispersoneel voorziet tot juli 2002 in 7,4 procent meer loon.

Dat zegt de minister in reactie op een recente wijziging van het salarisstelsel voor directeuren in de zorg. Volgens een berekening van het ministerie van Volksgezondheid kunnen sommige salarissen nu tientallen procenten stijgen. Zo kan een voorzitter van de raad van bestuur op jaarbasis maximaal 390.000 gulden verdienen.

Volgens de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Directeuren van Instellingen P. 't Hooft is de nieuwe regeling niet bedoeld voor hogere salarissen, maar voor uniformiteit. Een salarisverhoging van 20 procent zou alleen gelden voor managers die hooguit 100.000 gulden verdienen. ,,Toch vinden wij zo'n verhoging ook onverantwoord', aldus 't Hooft. ,,Maar het is de verantwoordelijkheid van de zorginstellingen zelf.'

De minister heeft geen zeggenschap over de salarissen. Zij doet een beroep op de raden van toezicht van ziekenhuizen om ,,verantwoord' om te gaan met de premiegelden waaruit de salarissen worden betaald.