Zwijgplicht bij aanslagen

De Haagse politie wil een medewerkster ontslaan die niet drie minuten wilde zwijgen bij de aanslagen in Amerika.

Heel Nederland zou op 14 september drie minuten stil zijn om de slachtoffers van de aanslagen in Amerika te herdenken. Heel Nederland? Nee, afgezien van gehaaste automobilisten, onverstoorbaar winkelend publiek, dwarse scholieren en ieder ander die één dodenherdenking per jaar meer dan genoeg vindt, was er een jonge werkneemster van de Haagse politie die weigerde.

Zij wil anoniem blijven, dus laten we haar de verdachte noemen. Dat is gezien de ontwikkelingen die op haar weigering volgden, wel gepast. Bovendien mag zij dan 24 jaar geleden in Nederland zijn geboren – zij is wèl van Marokkaanse afkomst. Ook dat kan in oorlogsstemming voldoende blijken om verdacht te zijn.

Verdachte werkte op de administratie van de vreemdelingendienst bij de Haagse politie. Haar besluit niet deel te nemen aan de 3 minuten stilte lichtte ze ter plekke toe door te zeggen dat de VS de aanslagen hadden kunnen verwachten. En de duizenden slachtoffer in voormalig Joegoslavië kregen toch óók geen stilte? Dat verklaarde verdachte gisteren, onherkenbaar gemaakt, op de Haagse regionale zender TV West. De politie heeft haar vervolgens ontslag aangezegd, omdat ze openlijk steun zou hebben betuigd aan de terroristische aanslagen. Maar dat laatste ontkent verdachte pertinent, in de uitzending van gisteren noemde zij de aanslagen zelfs ,,misdadig''.

Hoe wordt een incident een kwestie? Verdachte is eerst bij haar chef geroepen voor een lang gesprek. Toen kwam TV West. Daarna stelde de Haagse burgemeester Deetman een commissie in die de zaak moet onderzoeken. Daarin zitten de voorzitter van de klachtencommissie van de politie P. Weijneborg-Pot en voormalig wethouder van Zoetermeer E. Oskam. ,,Ook zoeken we nog een allochtoons iemand'', zegt de woordvoerder van de burgemeester. Politie en stadhuis nemen nu ,,radiostilte in acht'', verdachte durft niet meer te spreken zonder dat haar advocaat het goedkeurt, en die was vanmorgen onbereikbaar op zitting. Programmamaker Z. Abdoelrahman van TV West zegt over haar: ,,Ze is jong, en niet wetenschappelijk geschoold of zo. Zo direct spreekt ze ook.'' Een hoofddoekje draagt verdachte overigens niet. Haar advocaat zei eerder vertrouwen te hebben in een rechtszaak.

Bij de Stichting Haags Islamitisch Platform denkt secretaris A. Potmis ,,dat er iets goed fout zit bij de Haagse politie''. Als verdachte alleen heeft gezegd wat ze bevéstigde te hebben gezegd, ,,dan gaat het toch om een mening die door zoveel Midden Oosten-deskundigen is geventileerd?''

Ontslag omdat je niet zwijgt, kan volgens de voorzitter van de Nederlandse Politie Bond H. van Duijn in een land met vrijheid van meningsuiting beslist niet. ,,Maar als je de schijn wekt sympathie te hebben voor een massaslachting, valt dat nooit te tolereren. Of heeft ze gezegd dat ze begrip voor een wanhoopsdaad heeft? Dan ligt het al weer heel anders.''

    • Margriet Oostveen