Website

Friesland heeft als eerste provincie een digitale risicokaart gepubliceerd. Daarop is te zien waar zich gevaarlijke bedrijven bevinden en welke risicovolle transporten er plaatsvinden. Voorbeelden zijn de vuurwerkfabriek in Leeuwarden, afvalverwerker ATF in Drachten en het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen. De risicokaart, die wordt beheerd en geactualiseerd door de Regionale Brandweer Friesland, is te bezichtigen op de internetsite van de provincie Fryslân.

(www.fryslan.nl).