VVD op de bres voor rijders lease-auto

Coalitiepartner VVD gaat niet akkoord met de herziening van de belastingmaatregelen voor woon-werkverkeer. De partij vindt het onrechtvaardig dat sommige lease-autorijders ,,er duizenden guldens op achteruit gaan'' doordat ze hun woon-werkkilometers voortaan als privé-kilometers moeten tellen en er dus belasting over moeten betalen.

Dat bleek vanmorgen tijdens een debat over de fiscale aanpak van mobiliteit. De Kamer reageerde op de plannen die staatssecretaris Bos (Financiën) op Prinsjesdag presenteerde. Een van die plannen betreft de wijziging van de kilometervergoeding voor woon-werkverkeer. Lease-autorijders tellen die woon-werkkilometers nu als zakelijke kilometers, terwijl mensen die met een eigen auto naar het werk rijden ze als privé moeten tellen.

Bos stelt nu voor om de regeling voor de eigen auto als uitgangspunt te nemen, hetgeen betekent dat leaserijders een deel van hun woon-werkverkeer (minder dan 10 en meer dan 30 kilometer) als privé aan moeten merken en daar belasting over gaan betalen.

Om te voorkomen dat de regeling een lastenverzwaring voor alle lease-rijders met zich meebrengt, is de staffel waar de belasting op is gebaseerd aangepast. De hele wijziging levert het kabinet dan ook geen extra inkomsten op. VVD'er Hofstra zei dat ,,een overheid niet zo met mensen om mag gaan''. Hij vindt dat lease-rijders geen nadeel mogen ondervinden van de wijziging en noemde de aanpassingen ,,zeer onrechtvaardig''.

D66 ven GroenLinks hadden liever gezien dat de aanpassing van de regeling ten koste van alle leaserijders was gegaan. De bevoordeelde positie van lease-rijders wordt volgens D66 en GroenLinks onvoldoende aangepakt, maar uitgebreid naar privé-rijders. Ook de PvdA liet doorschemeren een lastenverzwaring acceptabel te vinden. Bos benadrukte dat het kabinet de regeling heeft aangepast om een einde aan de ongelijke behandeling tussen lease- en privé-rijders te maken. Dat daar in individuele gevallen negatieve financiële effecten aan vastzitten is volgens hem bijzaak.