Voldoende bewijs tegen Bin Laden

Het kabinet heeft gisteren in grote haast, parallel aan de NAVO, vastgesteld dat de Amerikanen in zijn ogen voldoende bewijs hebben gepresenteerd voor de betrokkenheid van Osama bin Laden en zijn netwerk bij de recente terreuraanslagen in New York en Washington.

Op hetzelfde moment dat gisterochtend in Brussel de NAVO bijeenkwam om zich te buigen over het Amerikaanse bewijsmateriaal tegen Bin Laden, kreeg ook minister van Aartsen (Buitenlandse Zaken) om 11.00 uur dezelfde gegevens overhandigd via de Amerikaanse ambassade in Den Haag.

Van Aartsen en zijn ambtenaren bestudeerden het materiaal en de minister voerde vervolgens kort telefonisch overleg met de Nederlandse ambassadeur bij de NAVO in Brussel, M. Patijn, premier Kok en het ministerie van Defensie. Een betrokken ambtenaar erkent overigens dat de tijd wel erg kort was en dat ook Van Aartsen liever meer tijd had gehad voor de bestudering van het materiaal.

Een woordvoerder van Van Aartsen wil niet nader ingaan op de aard van het bewijsmateriaal of de mate waarin het kabinet hierdoor overtuigd is geraakt van de schuld van Bin Laden. Wel onderstreept hij dat NAVO-secretaris-generaal Robertson om 12.30 uur namens alle lidstaten, inclusief Nederland, sprak, toen hij verklaarde dat het bewijs ,,duidelijk en dwingend'' was. ,,Daar staan we achter'', aldus Van Aartsens woordvoerder. Nu de NAVO formeel heeft vastgesteld dat de aanslagen vanuit het buitenland zijn voorbereid, kunnen de Verenigde Staten, al dan niet met NAVO-bondgenoten, actie ondernemen op grond van artikel 5. Dit stelt dat een aanval van buitenaf op een lidstaat, een aanval op allen is.

Op verzoek van het Tweede Kamerlid Koenders (PvdA) stuurde het kabinet gisteravond nog een brief aan de Kamer over het beraad in Brussel en de bewijsvoering omtrent de verantwoordelijkheid van Bin Laden en zijn terroristische netwerk. Deze brief was echter summier. ,,Nederland schaart zich evenals de andere Bondgenoten achter de conclusie die de Verenigde Staten heeft getrokken'', zo schrijven de ministers Van Aartsen en De Grave (Defensie).

Koenders verklaarde echter vanmorgen tevreden te zijn dat Nederland ,,eigenstandig zijn positie heeft bepaald'' over deze kwestie. ,,De Nederlandse regering kan daarop ook in de toekomst worden aangesproken'', meent hij. Wel zei de PvdA'er te hopen dat zo spoedig mogelijk althans delen van het bewijsmateriaal openbaar zullen worden gemaakt door de Amerikanen. Eventueel overweegt hij ook het kabinet te verzoeken de Kamerleden op vertrouwelijke basis nader in te lichten over de bewijsvoering.