Tweede generatiepil het veiligst, meldt inspectie alle artsen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen hebben er deze week in brieven aan alle artsen en apothekers op gewezen dat anticonceptiepillen van de tweede generatie veiliger zijn dan de nieuwere pillen van de derde generatie. Medici moeten daar, aldus de inspectie, bij het voorschrijven van de pil `rekening mee houden', `met name' als ze een pilrecept uitschrijven voor een vrouw die aan de pil begint.

De brief is het resultaat van een beoordeling van de veiligheidsrisico's van de pil door het wetenschappelijke comité (CPMP) van het Europese agentschap voor de beoordeling van geneesmiddelen (EMEA). De EMEA probeert hiermee binnen Europa een al jaren durende controverse over de veiligheid van de tweede en derde generatiepillen te beslechten.

Uit een aantal onderzoeken is gebleken dat derde-generatiepillen (de merken waar de hormonen desogestrel of gestodeen in zitten) een grotere kans op diep-veneuze trombose geven dan hun voorgangers.

De hoogte van het risico varieerde echter: onderzoeken die door de farmaceutische industrie zijn betaald lieten een minder hoog risico zien. Diepveneuze trombose is een zeer zeldzame, maar mogelijk dodelijk verlopende complicatie van de pil.

De EMEA concludeert dat het slikken van de anticonceptiepil in ieder geval veiliger is dan geen pil slikken. Het risico op trombose tijdens een zwangerschap is bijvoorbeeld nog tweemaal groter dan tijdens het slikken van de derde-generatiepil. Daarnaast kennen gewenste of ongewenste zwangerschappen nog veel meer mogelijke complicaties.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft voor Nederlandse huisartsen al enige tijd een duidelijker advies. Arno Timmermans, medisch directeur van het NHG: ,,De EMEA concludeert, net zoals wij, dat de derde generatie pil geen enkel voordeel heeft boven de tweede generatie pil. Ik snap daarom niet waarom de nu verstuurde brieven niet duidelijker adviseren om ook met bestaande gebruiksters het overstappen naar een tweede generatiepil te bespreken.''