Thuiszorg Salland discrimineerde

Thuiszorg Salland heeft een stagiaire gediscrimineerd. Dat heeft de Commissie Gelijke Behandeling bepaald. De hbo-studente verpleegkunde uit Staphorst had gewetensbezwaren tegen het vaccineren van kinderen.

De stagiaire, een studente van de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle, liep eind vorig jaar stage bij de afdeling `ouder- en kindzorg' van Thuiszorg Salland in Staphorst. Op haar tweede stagedag werd duidelijk dat zij wegens haar geloofsovertuiging niet wilde meewerken aan het inenten van kinderen.

Volgens de Commissie Gelijke Behandeling had de thuiszorginstelling het vaccinatiebeleid eerder ter sprake moeten brengen. Thuiszorg Salland had bovendien moeten onderzoeken of er andere mogelijkheden waren voor de stagiair binnen de instelling, in plaats van het afbreken van de stage. Volgens de stagiaire in kwestie is het niet verplicht om tijdens een stage zelfstandig en zonder toezicht vaccinaties toe te dienen.

Volgens de Commissie Gelijke Behandeling discrimineerde de thuiszorginstelling toen zij reageerde op de gewetensbezwaren die de stagiaire uitte. De beëindiging van de stageovereenkomst zelf was volgens de commissie niet in strijd met de Algemene Wet Gelijke Behandeling, omdat de stagiaire zelf besloot de stage af te breken.