Rechtsstaat

Professor mr. Ybo Buruma trapt met zijn slotopmerking in zijn artikel `Nederland mag VS niet zonder meer steunen' (NRC Handelsblad, 29 september) een open deur in.

Hij stelt: ,,De regering moet onthouden dat de waarden van de rechtsstaat en de levens van onschuldigen te kostbaar zijn om in de waagschaal te stellen door de onmogelijke keuze `wie niet voor ons is, is tegen ons'.''

In de eerste plaats gaat het niet om een onmogelijke keuze maar om een onjuiste keuze.

Ten tweede: indien dit gezegde zou gelden, dan zou ook moeten gelden: `wie niet tegen ons is, is voor ons'.

Maar in een rechtsstaat gaat het er juist om dat de rechter onpartijdig is, dat wil zeggen noch voor noch tegen een justitiabele is.