`Minder belasting op giften aan musea'

D66 wil de maximale aftrekbaarheid van giften aan culturele instellingen verhogen van tien naar tenminste twintig procent van het verzamelinkomen, het totale inkomen van een gezin. Deze hogere aftrekbaarheid moet particulieren aanmoedigen om musea en andere culturele instellingen financieel intensiever te ondersteunen.

D66-Kamerlid Boris Dittrich heeft deze kwestie vanmorgen tijdens het overleg met staatssecretaris van cultuur, F. van der Ploeg, aan de orde gesteld. De recente aanleiding is de kwart miljoen gulden die elf particuliere, Nederlandse verzamelaars vorige maand onverwachts schonken voor Eye Infection, een tentoonstelling met kunstenaars terzijde van de Amerikaanse mainstream, die gastconservator Christiaan Braun vanaf 1 november a.s. in het Stedelijk Museum in Amsterdam presenteert.

De VanDenEnde Foundation, opgericht door miljardair Joop van den Ende, maakte in april j.l. bekend het Nederlands toneel, theater en de tv jaarlijks met in totaal twintig miljoen gulden te begunstigen. D66 verwijst ook naar het bedrijvenplatform voor steun aan culturele instellingen dat voormalig Philips-directeur Cor Boonstra vorig jaar samen met zijn ING-collega Ewald Kist initieerde. Het bedrijfsleven dient een rol te vervullen bij de nationale collectievorming door met private fondsen het aankopen van kunstwerken mogelijk te maken, vindt Boonstra.

,,In onder meer de VS blijkt dat aftrekbaarheid van giften een effectief instrument is'', aldus D66, die de huidige aftrekbaarheid opvallend laag noemt vergeleken met andere Europese landen. Overigens mag particuliere ondersteuning niet ten koste gaan van overheidssubsidie, vindt D66. Dezelfde partij bepleit een structurele verhoging van het cultuurbudget.