Meer geld tegen wateroverlast

Het hoogheemraadschap Delfland, dat het grootste deel van Zuid-Holland beslaat, trekt 145 miljoen gulden uit om de wateroverlast in de polders aan te pakken. Met het geld worden de komende vier jaar onder andere waterwegen verbreed en verdiept. Dat heeft het hoogheemraadschap woensdag naar buiten gebracht. Delfland heeft de 145 miljoen vrijgemaakt naar aanleiding van de wateroverlast van twee weken geleden. Toen bleek dat de hevige regenval ook voor problemen in de polders zorgde. Naast verbreding en verdieping van de waterwegen, is het geld ook bestemd voor een uitbreiding van de gemalen en extra waterberging. Vorig jaar zette Delfland al 126 miljoen in voor soortgelijke maatregelen in de boezems.