Leider ESF-onderzoek vervangen

De leider van het in opdracht van de provincie Limburg ingestelde accountantsonderzoek naar onregelmatigheden met ESF-subsidies is van zijn taak ontheven.

Volgens Deloitte & Touche is prof. dr. R. Dassen geen leider meer ,,vanwege de gewijzigde accenten van het onderzoek en een verlijf in het buitenland''.

Prof. Dassen kwam vorige maand in opspraak wegens mogelijke belangenverstrengelingen. Dassen bleek een voormalig collega van een eigenaar van het Maastrichtse adviesbureau Abb, dat onderwerp van onderzoek is in de Limburgse ESF-kwestie. Dassen zou bij aanvaarding van de opdracht zijn relaties met de eigenaar van Abb niet gemeld hebben aan de commissie van onderzoek.

Voorzitter J. van Rey (VVD) van de commissie van onderzoek (CvO) van Provinciale Staten wil niet inhoudelijk ingaan op de kwestie. Hij zegt wel ,,blij te zijn met de gekozen oplossing.'' De taak van Dassen is overgenomen door A. de Groot.

De vestiging van Deloitte & Touche in Maastricht heette tot 1995 Bakker & Versteegh. Firmant was registeraccountant T. Versteegh die tot 1998 adviseur bleef bij het bureau. Versteegh werd dat jaar 1998 commissaris bij Abb. Sinds begin 2000 was hij ook aandeelhouder en gedelegeerd bestuurder. Dassen werkte net als Versteegh bij de Maastrichtse vestiging van Deloitte & Touche. Dassen zegt dat het besluit om terug te treden geen verband houdt met zijn voormalige werkrelatie. Dassen: ,,Dat is geen punt van overweging geweest.''

Abb wordt door het ministerie van Sociale Zaken verdacht van onregelmatigheden met ESF-subsidies. Het bedrijf, dat het management voor tientallen ESF-projecten deed, fraudeerde volgens oud-medewerkers met onkosten en deelnemerslijsten. Abb werkte onder meer samen met de provincie Limburg die grote bedragen aan voorschotten en subsidies betaalde aan Abb.

Het bedrijf ging eind vorig jaar failliet. Hoewel al in ernstige financiële problemen ontving Abb vlak vóór het faillissement nog een voorschot van 300.000 gulden van de provincie. Accountant PricewaterhouseCoopers onderzoekt nu de gang van zaken rond het voorschot van 300.000 gulden. Deloitte & Touche brengt de relaties in beeld tussen Abb en ambtenaren van de provincie, en doet, onder meer, onderzoek naar de hoogte en de samenstelling van de tarieven die Abb hanteerde. Het eindrapport van de accountants is eind dit jaar klaar.

Abb had een netwerk van opdrachtgevende stichtingen die door relaties werden bestuurd. Abb declareerde de opgevoerde kosten bij de stichtingen. Volgens het ministerie was sprake van verwevenheid. Justitie in Roermond bekijkt inmiddels of er aanleiding is voor een strafrechtelijk onderzoek.

Een bestuurder van een van de stichtingen bleek giften ter waarde van 14.000 gulden te hebben aangenomen van Abb. Volgens curator mr. F. Udo in Maastricht, die het Abb-faillissement afhandelt, heeft de bestuurder het bedrag inmiddels terugbetaald aan de boedel.