Lawaai Schiphol daalt niet

De geluidbelasting rondom de luchthaven Schiphol zal met het in gebruik nemen van de vijfde baan, over ruim twee jaar, wel degelijk kunnen toenemen. Ook het risico op ongelukken met vliegtuigen waarbij meer dan tien doden vallen kan toenemen.

Dat staat in het advies over het concept-milieueffectrapport (MER) voor Schiphol. Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) houdt vol dat de vijfde baan tot minder geluidsoverlast leidt.

Het advies is op verzoek van de minister opgesteld door de commissie voor de MER, een orgaan dat milieueffectrapporten beoordeelt. De minister heeft de bevindingen gisteravond naar de Kamer gestuurd. Maandag behandelt de Tweede Kamer de wijziging van de Wet Luchtvaart die de uitbreiding van Schiphol mogelijk moet maken.

De milieudeskundigen schrijven dat minister Netelenbos ,,onvoldoende onderbouwing'' levert voor haar stelling dat de geluidbelasting vanaf 2003 niet zal toenemen en zelfs zal dalen. Dit komt omdat er volgens de deskundigen een verkeerde maat wordt gebruikt om de geluidbelasting rond de luchthaven te meten.

Het advies introduceert een nieuwe maat die de werkelijkheid beter zou benaderen, beter zou aansluiten bij een toekomstige richtlijn van de Europese Unie over omgevingslawaai en ook beter zal worden begrepen door omwonenden.

Ook komen er voor het nieuwe Schiphol te weinig `handhavingspunten', aldus het advies.

Ook voor het meten van het zogenoemde groepsrisico voor vliegtuigongevallen kiest minister Netelenbos ,,geen goede maat'', stellen de deskundigen. De maat groepsrisico is vervangen door het totaal risicogewicht, waarin ,,het potentiële verlies aan mensenlevens onvoldoende tot uiting komt''. Ook het Rijksinstiutuut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wees hier onlangs op.

Het RIVM stelde dat de kans op grote vliegtuigongelukken de afgelopen tien jaar met de helft is gestegen. De minister ontkent dat. Zij stelt dat ondanks de toename van het aantal vluchten de kans op grote ongelukKen afneemt. ,,Deze uitspraken worden echter niet cijfermatig onderbouwd'', aldus het advies.