Hoogbegaafd kind wil reisvergoeding

Ashwin Kevenaar uit Emmen is 8 jaar en speelt het liefst met technisch Lego voor kinderen van 11 tot 16 jaar. Dagenlang kan hij bouwen aan een auto, zegt zijn moeder Assunta Kevenaar. Als er een leeftijdgenootje langskomt, dan pakt die de auto en zegt ,,broem, broem, broehooem''. Kevenaar duwt een fictieve auto over het tafelkleed. ,,Dat snápt Ashwin gewoon niet.'' Ashwin is namelijk hoogbegaafd.

Hoogbegaafde kinderen, zegt zijn moeder, hebben verdieping nodig op school, verbréding. En dat kunnen scholen in Emmen niet bieden. Ashwin gaat sinds de zomer naar de internationale school in Eerde, bij Ommen. Het is inmiddels zijn vijfde basisschool. De school zit in een kasteeltje in het bos, 60 kilometer buiten Emmen. Assunta Kevenaar wil dat de gemeente Emmen de taxi van en naar de school van haar zoon betaalt.

Ze doet een beroep op de vervoersregeling die alle gemeenten hebben. Een gemeente moet iedereen een passende basisschool bieden. Is er bijvoorbeeld geen katholieke school binnen een straal van zes kilometer van het woonhuis van een katholiek kind, dan betaalt de gemeente het vervoer naar een katholieke school verderop. De gemeente betaalt ook de reis van kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben en van gehandicapte kinderen. ,,Voor iemand die niet tot tien kan tellen wordt wel betaald,'' zegt Kevenaar. ,,Maar een kind dat op z'n vierde tot duizend telt kan de boom in.''

Het vervoer van Ashwin zou Emmen 70.000 gulden per jaar gaan kosten, zegt beleidsmedewerker onderwijs E. Lutterop. ,,Geen kattenpis.'' De gemeente weigert te betalen. Kevenaar is vastbesloten. Haar twee dochters van 27 en 31 zijn ook hoogbegaafd en hun schooltijd was een lijdensweg. ,,Dat flikken ze me niet nog een keer.''

Gisteren stonden Kevenaar en de Emmense ambtenaren voor de tweede keer bij bestuursrechter A. de Kwaasteniet in Assen om het conflict op te lossen.

De advocaat van Kevenaar laat de rechter een grafiek zien. Scholen zegt hij, richten zich op de middenmoot, op kinderen met een gemiddelde intelligentie, met een IQ tussen de 80 en 120. Het IQ van Ashwin is 152, hij valt zelfs buiten alle grafieken, zegt de advocaat. ,,En dan zegt de gemeente: hij kan rustig in Emmen op school. Dat is hetzelfde als een normaal begaafd kind in de klas zetten bij zwakbegaafden. Hoogbegaafden hebben geen voeling met de middenmoot.'' [Vervolg HOOGBEGAAFD: pagina 7]

HOOGBEGAAFD

'Het reguliere onderwijs past niet bij Ashwin'

[Vervolg van pagina 1] Is de internationale school dan wél geschikt, vraagt de rechter. Het intellectuele klimaat daar kan ze niet beoordelen, zegt Kevenaar. ,,Het is natuurlijk niet speciaal voor hoogbegaafden, maar er zitten wel uitsluitend kinderen van hoogopgeleide ouders.'' De school richt zich sinds kort ook op de Nederlandse markt, zette advertenties. Sindsdien zijn er drie hoogbegaafde, Nederlandse kinderen op school.

Je bent daar klant, zegt Kevenaar. Ze zijn Ashwin nu Engelstalig aan het maken. Hij krijgt paardrijles, privé-pianoles, tien uur remedial-teaching per week. Per klas zijn er twee leerkrachten. Geen doorsneeleraren, zegt de advocaat, maar zorgvuldig geselecteerde docenten.

De gemeente Emmen heeft Ashwin wél een alternatief geboden, zeggen de onderwijsambtenaren. De Stoeke, een basisschool met 100 leerlingen in Emmen wil hem graag op school hebben. De onderwijsbegeleidingsdiensten van de gemeente Tiel en de provincies Drenthe en Friesland hebben hulp aangeboden, er is speciale aandacht voor Ashwin mogelijk.

Kevenaar heeft het echt geprobeerd op die school, zegt ze, maar de begeleiding was er onvoldoende. De advocaat geeft een voorbeeld. Op De Stoeke werd een leesklas ingesteld. Veel leerlingen lazen thuis nooit een boek, en worden ook nooit voorgelezen. ,,Het onderwijsklimaat daar staat ver af van Ashwins leerbehoefte.'' Ashwin is daar de eerste, onderkénde hoogbegaafde, zegt de advocaat. Volgens hem wordt van 3 procent van alle scholieren nooit vastgesteld dat ze bovengemiddeld slim zijn. In elk geval heeft De Stoeke, zegt hij, van onderwijs aan hoogbegaafden geen kaas gegeten.'' Haar zoon is inmiddels te beschadigd voor het reguliere onderwijs, zegt Kevenaar. Op De Stoeke werd hij gepest, beet zijn eigen handen stuk.

Rechter De Kwaasteniet stelt voor een deskundige te zoeken die kan vertellen welke school het beste is: De Stoeke of de internationale school. Maar wie moet de deskundige betalen? Kevenaar heeft inmiddels 30.000 gulden uitgegeven aan deskundigen. De gemeente-ambteren schudden hun hoofd, zij willen ook niet betalen.

De laatste deskundige, Dolf Janson van de onderwijsbegeleidingsdienst Tiel, adviseerde de jongen met rust te laten, hem nu eindelijk eens op een school te laten blijven. Kevenaar wil hem het liefst op de internationale school houden, ze geven daar basis- én voortgezet onderwijs. Ashwin kan dus tot zijn achttiende blijven. Verhuizen naar Ommen wil Kevenaar voorlopig niet. ,,We zijn al zoveel scholen afgeweest, nu wacht ik af of dit lukt.''

Een jaar internationaal basisonderwijs kost wel 16.000 gulden, middelbaar onderwijs 25.000. Kevenaar heeft geen idee hoe ze dat moet betalen. Ze heeft artrose, zit in de WAO en voedt Ashwin alleen op. Ze denkt aan sponsors. En anders is de enige oplossing thuisonderwijs. Ze kent ouders, in Coevorden, die op kosten van de gemeente een orthopedagoog aan huis laten komen à 25.000 gulden per dagdeel. Normaal gaat een kind 9 dagdelen per week naar school. Uitspraak is volgende week.