Gelderland belooft fraude te bestrijden

Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft vandaag maatregelen aangekondigd om fraude, zoals bij het evenementenbeleid is geconstateerd, te voorkomen. Dat heeft het bestuur vanmorgen aan het begin van een debat over de fraude gezegd.

De antecedenten van relaties waarmee de provincie contracten aangaat, worden onderzocht en binnen het ambtelijk apparaat zal meer bekendheid worden gegeven aan bestaande regels. Ook de `juiste attitude' van ambtenaren moet worden bevorderd.

Commissaris van de koningin J. Kamminga, en de gedeputeerden J de Bondt en W. Scheerder hebben onlangs ten onrechte voor miljoenen guldens borgstellingen getekend voor grootschalige evenementen die Gelderland liet organiseren om de naamsbekendheid van de provincie te vergroten. Een provinciaal ambtenaar die bij het evenementenbureau Gelderland Events was gedetacheerd, heeft bekend de handtekening van Kamminga onder een document te hebben vervalst

Gedeputeerde Staten ontkent dat de problemen structureel zijn. ,,Het beeld dat iedereen maar wat deed, dat het bij Gelderland een zootje is en dat wij in slaap zijn gevallen boven een beerput is een karikatuur'', aldus Gedeputeerde Staten vanochtend.

Gedeputeerde Scheerder (PvdA) heeft al eerder zijn aftreden aangekondigd. Naar eigen zeggen deed hij dit onder zware druk van Kamminga. Fractievoorzitter P. Bijl (PvdA) deed bij het begin van het debat nogmaals een oproep aan het college van Gedeputeerde Staten om collectief terug te treden. Ook als een kleine meerderheid het college steunt, is er volgens Bijl sprake van een vertrouwensbreuk.

De PvdA krijgt in ieder geval steun van D66 en GroenLinks. De coalitiepartijen CDA en VVD blijven achter het college staan. ,,Gezamenlijk verantwoordelijkheid betekent niet dat ieder collegelid gelijkelijk verantwoordelijk is'', aldus VVD-fractievoorzitter H. Zijlmans. Het CDA vindt wel dat de positie van griffier P. Crasborn moet worden heroverwogen. Het hoofd van het ambtelijk apparaat wordt mede-verantwoordelijk gehouden voor de fraude. Gedeputeerde Staten willen volstaan met het aanstellen van een financiële controller naast de griffier.