Creatief zoeken naar sponsormiljoenen

Financiële problemen bedreigen de Nederlandse topsport. Een impressie van de problemen die bonden hebben met het bekostigen van de programma's voor topsport. Het vinden van grote sponsors vereist veel vindingrijkheid.

Topsport is bijna onbetaalbaar geworden, merken sportbonden met ambities. Buiten voetbal, hockey, paardensport en tennis is het sappelen, omdat een hoofdsponsor nauwelijks te vinden is en de subsidies veelal worden afgebouwd. De nationale sportkoepel NOC*NSF wil veel en doet veel, maar die helpende hand is ontoereikend.

Op zoek naar geldbronnen wordt de nodige creativiteit van sportbonden gevraagd. Mogelijk dat het Nederlands Handbal Verbond (NHV) een originele oplossing heeft gevonden. Die federatie introduceert, met steun van twee financiële instellingen, binnen twee maanden het sponsorbeleggingsplan Profit by Sport.

NHV-directeur Vince Evers noemt dat naast de contributies, sponsorbijdragen en subsidies een vierde geldstroom, die het budget voor de topsport van twee naar ten minste drie miljoen gulden moet opkrikken. Daarmee zou naast het redelijk succesvolle nationale vrouwenteam ook de mannenploeg een sportieve impuls gegeven kunnen worden.

Met het beleggingsplan verlegt het NHV zijn aandacht van het bedrijfsleven naar de particuliere handballiefhebber en het midden- en kleinbedrijf. Die laatste categorie is volgens Evers best bereid in de sport te investeren, maar niet in staat om tonnen, laat staan miljoenen op tafel te leggen.

Bij Profit by Sport werkt het NHV samen met verzekeringsmaatschappij Stad Rotterdam en de financiële adviesinstelling Pensioen Partner Nederland uit Barneveld. Tegen een minimale investering van duizend gulden kan een deelnemer kiezen uit een beleggingsprofiel met een oplopend risico, waarbij hem op jaarbasis een rendement van minstens vier procent wordt gegarandeerd. De looptijd van de overeenkomst is tien jaar. De deelnemer krijgt gedurende die periode in ruil daarvoor tijdens alle handbalinterlands een bij de investering passend VIP-arrangement aangeboden.

Als lokkertje wordt met de Belastingdienst onderhandeld om Profit by Sport in dezelfde, fiscaal voordelige, categorie als de fondsen voor film en scheepvaart onder te brengen, zodat de investeerder een extra aftrekpost in het vooruitzicht kan worden gesteld.

Het NHV en partners mikken op een investering van minimaal 1.500 deelnemers. Volgens Evers is dat allerminst te hoog gegrepen. ,,Voordeel is de lange duur van de sponsoring, dat de investering rendement oplevert en dat je op de koop toe een VIP-behandeling krijgt. Bovendien is er het vooruitzicht van een interessant toernooi, want het WK handbal voor vrouwen in 2003 wordt in Nederland gehouden. En bij die gelegenheid wil het nationale team plaatsing voor de Olympische Spelen van Athene in 2004 afdwingen.'

Waar de handbalbond zich op de financiële markt stort, heeft de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) een sportadviesbureau in de arm genomen om een hoofdsponsor te vinden. De KNAU komt zo'n anderhalf miljoen gulden tekort om haar topsportplannen te kunnen uitvoeren.

De atletiekunie heeft grote ambities en wordt daarin gesteund door NOC*NSF, dat atletiek met het oog op de Spelen in Athene 2004 tot een van de speerpunten heeft benoemd. Die status ondersteunde het Team de Mission voor 2001 met een bijdrage van 825.000 gulden. Aangevuld met 750.000 gulden uit eigen middelen, enkele tonnen aan SNS-uitkering (toto- en lottogelden) en sponsorgelden komt de KNAU dit jaar uit op een bedrag rond de twee miljoen, waar 3,5 miljoen nodig is om alle wensen te kunnen vervullen. Het komt er grofweg op neer dat de hoofdcoaches Gerard Nijboer, Honoré Hoedt en Peter Verlooy betaald kunnen worden, maar de atleten hun programma's niet volledig kunnen uitvoeren.

KNAU-directeur Arie Kauffman: ,,En die 3,5 miljoen krijgen we in 2002 evenmin bij elkaar. Dat is een utopie. We zijn daarom op zoek naar een hoofdsponsor, die goed is voor een jaarlijkse bijdrage tussen de één en twee miljoen. Maar dat wil nog niet erg vlotten. Er dat externe geld is bittere noodzaak, want met eigen middelen lukt het niet. Met onze NOC*NSF-bijdrage zitten we aan de top en de SNS-gelden lopen terug. Die rekensom lijkt met snel gemaakt, toch?'

Piet van der Molen, voorzitter van de atletiekunie, doet een appèl op de overheid. ,,De ambassadeursfunctie van succesvolle sporters is evident', redeneert Van der Molen. ,,Overal ter wereld kent men nóg steeds Johan Cruijff en Marco van Basten. En sinds vorig jaar heeft Nederland naam gemaakt met Pieter van den Hoogenband en Inge de Bruijn. Ik ben geen marketingdeskundige en beschik niet over cijfers om mijn visie te onderbouwen, maar de internationale uitstraling van grote sportsuccessen is enorm. En dus goed voor ons land. De politiek zal derhalve keuzes moeten maken. Voor die vorm van Holland Promotion moet geld worden uitgetrokken.'

Bij de Stichting Topvolleybal Nederland (TVN) zijn de eerste gevolgen van de recessie merkbaar. Door het ontbreken van een hoofdsponsor wordt volgend jaar bezuinigd op het talentteam. TVN heeft voor die opleiding 200.000 gulden minder beschikbaar. Vooralsnog blijft zowel het nationale mannen- als vrouwenteam in 2002 buiten de bezuinigingsoperatie.

Nu TVN-directeur Jos Smulders geen externe geldbronnen heeft weten aan te boren, ziet hij een oplossing in de herschikking van overheidsgelden. Smulders: ,,Gemeenten ontvangen kapitalen voor de bouw van sportaccommodaties, terwijl de exploitatie vervolgens een probleem is. Dat geld zou mijns inziens beter besteed zijn aan topsport.'

Een andere gekwelde federatie is de Judo Bond Nederland (JBN), waar op jaarbasis minimaal 1,5 miljoen gulden nodig is om het olympisch programma te kunnen uitvoeren. Met de toewijzing van 250.000 gulden van NOC*NSF en 100.000 gulden uit eigen middelen komt de bond in 2001 nog niet tot eenderde van dat bedrag. JBN raakte dit jaar zijn hoofdsponsor Big Boss (jaarlijks 230.000 gulden, red.) kwijt en heeft nog geen opvolger kunnen vinden. De bond zoekt een hoofdsponsor met drie ton. Aangevuld met SNS-geld is dat voor de judoka's toereikend.

In de speurtocht naar fondsen koppelt de Nederlandse Triathlon Bond (NTB) geld aan innovatie. Met het oog op de hitte in Athene gaat teammanager Gerrino Mulder de markt op met het thema `houd het hoofd koel'. Hij zoekt namelijk sponsoren die bereid zijn hun naam te koppelen aan onderzoeken naar de invloed van warmte op de prestatie van triatleten. Producenten van apparatuur voor airconditioning en koelkast- of ijsfabrikanten probeert hij daarvoor warm te krijgen. Voorlopig zonder succes. En dus blijft vooralsnog Mulders wens onvervuld om tot en met de Olympische Spelen over drie jaar één grote geldschieter van een half miljoen en twee van 175.000 gulden binnen te halen.

Gevoegd bij de jaarlijkse olympische bijdrage van 175.000 gulden van NOC*NSF zouden de olympische-afstandsselecties van de NTB dan uit de financiële nood zijn. Mulder: ,,Als het niet lukt, zullen we in programma's moeten schrappen en/of eigen bijdragen van atleten moeten vragen. En in evaluatiegesprekken is mij gebleken, dat bij de meeste sporters die bereidheid er is. Dat vind ik echt ongelooflijk, want het leven van een triatleet zonder de A-status van NOC*NSF is geen vetpot.'

Dit is de tweede aflevering van een serie over de financiële problemen in de Nederlandse topsport. De eerste aflevering verscheen gisteren en is na te lezen op www.nrc.nl.

Rectificatie

Sponsormiljoenen

In het artikel Creatief op zoek naar sponsormiljoenen (in de krant van woensdag 3 oktober, pagina 15) wordt Big Boss genoemd als gestopte hoofdsponsor van de Judo Bond Nederland (JBN). Dit had moeten zijn het Maarssens Bouwbedrijf B.V. (MBB).