Bush: altijd voor Palestijnse staat

Een onafhankelijke staat Palestina heeft altijd onderdeel uitgemaakt van zijn denken over het Midden-Oosten, zegt president Bush, zolang het bestaansrecht van Israël wordt gerespecteerd. Eerst moet echter het vredesproces op gang komen volgens het plan van ex-senator Mitchell. Dat heeft president Bush gisteren gezegd in antwoord op vragen over berichten in The New York Times en The Washington Post die meldden dat de regering-Bush vorige maand van plan was een belangrijk vredesinitiatief te lanceren waarvan een Palestijnse staat onderdeel was. De terreuraanslagen van 11 september kwamen daar tussen.

De president was niet bereid een ruimhartiger vorm van steun te geven aan het idee. Aan verslaggevers die het Witte Huis dagelijks volgen zei Bush dat Washington nog steeds volledig op het door senator Mitchell voorgestelde pad mikt van een staakt-het-vuren gevolgd door vertrouwenwekkende maatregelen van beide zijden. ,,Wij doen er alles aan om te zorgen dat beide partijen het niveau van geweld terugbrengen tot niveaus die voor beide zijden aanvaardbaar zijn'', zei Bush. Hij voegde er aan toe: ,,Ik besef volkomen dat vooruitgang in Midden-Oosten in centimeters wordt gemeten. Ik meen dat we vooruitgang maken.''

De woordvoerder van het Witte Huis gaf later toe dat het de eerste keer was dat Bush zich min of meer expliciet had uitgelaten over een Palestijnse staat. Hij wilde niet aangeven wat een aanvaardbaar niveau van geweld voor de regio was: ,,De president verwacht een 100-procents inspanning van alle betrokkenen.'' Hij ontkende dat de presidentiële opvatting over een Palestijnse staat nu in omloop is gebracht om steun te werven van gematigde Arabische staten in de strijd tegen het terrorisme.

De Arabische landen en het Palestijnse gezag van Yasser Arafat verwelkomden meteen de impliciete steun van Bush aan een Palestijnse staat. Arafat sprak van de ,,hoeksteen voor de vestiging van een rechtvaardige en duurzame vrede in het Midden-Oosten''. Jordanië noteerde ,,belangrijke vooruitgang'' in de Amerikaanse positie. Israël was heel wat minder enthousiast. Een naaste medewerker van premier Sharon stelde dat de uitspraak van Bush wel degelijk was bedoeld om Arabische steun te werven voor de antiterreurcoalitie. Hij voegde eraan toe dat een Palestijnse staat ,,neutraal moet zijn, gedemilitariseerd en geen militaire allianties mag aanknopen''.