Borst: Geen reclame voor drank aan begin van avond

Minister Borst (Volksgezondheid) wil reclame voor alcohol op televisie en radio in het begin van de avond verbieden. Zo'n verbod is volgens de minister noodzakelijk om kinderen die naar de televisie kijken en radio luisteren niet met drank te confronteren.

Ze zal dit verbod zo snel mogelijk vastleggen in de Drank- en Horecawet, zo schrijft de bewindsvrouw aan de Tweede Kamer. Borst kondigt in dezelfde brief aan op korte termijn de gedragscodes die de alcoholbranche zelf heeft opgesteld aan de sector te gaan opleggen.

Vooral bij muziekzenders als The Music Factory en Music TeleVision wil Borst het verbod op reclame van alcoholische drank duidelijk regelen. Deze twee zenders worden vooral door jongeren bekeken.

Ook gaat de minister de zelfreguleringregels van de alcoholbranche 'algemeen verbindend' verklaren. Hierdoor zullen deze regels óók gaan gelden voor de bedrijven en organisaties die de drie codes (reclame door fabrikanten, verkoopgedrag door detailhandel en schenken door horeca) niet hebben ondertekend. Zo'n zelfregulering is dan ook van kracht voor niet-leden van de organisatie die de eigen code wel hebben ondertekend, bijvoorbeeld horeca, en de zogenoemde 'free riders' die nu aan geen enkele zelfreguleringsregel zijn gebonden.

De plannen van Borst passen in het door haar al enige tijd gevoerde beleid om het gebruik van alcohol te ontmoedigen. Maar het tijdstip waarop ze met deze aanvullende maatregelen komt is wel opvallend. Het onderzoek dat ze laat doen naar de vraag of zelfregulering in praktijk een betekenisvolle bijdrage levert aan alcoholpreventie is namelijk nog niet afgerond. De resultaten van de verschillende projecten worden dit jaar geëvalueerd. Toch staat het voorstel los van de lopende onderzoeken, schrijft Borst.

Verder houdt Borst vast aan haar eerdere plan om door een `accijnsschuif' het beleid tegen alcoholmisbruik intensiveren. Deze moet komen tussen frisdrank enerzijds en bier en mogelijk wijn anderzijds. Hierdoor moet het nuttigen van fris goedkoper en het drinken van alcohol duurder worden. De minister wil daarover volgende week maandag ook met de Tweede Kamer praten wanneer die haar alcoholbeleid behandelt.