Boeren melden zich voor opkoop

Onder veehouders blijkt grote belangstelling te bestaan voor de opkoopregeling voor veehouderijen die minister Brinkhorst (Landbouw) maandag heeft opengesteld. In de eerste twee dagen na de openstelling hebben zich 509 veehouders bij het ministerie gemeld.

Dat heeft een woordvoerder van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij vanmorgen bevestigd. De nu aangemelde boeren maken aanspraak op naar schatting twee derde van de 150 miljoen gulden die voor de opkoopregeling beschikbaar is. Brinkhorst heeft de opkoopregeling tot het einde van deze maand opengesteld, zodat het waarschijnlijk is dat het aantal aanvragen het beschikbare bedrag zal overschrijden.

Het is de tweede keer dat minister Brinkhorst een opkoopronde organiseert om het aantal veehouderijen en daarmee de milieuvervuilende mestproductie terug te brengen. Bij de eerste opkoopregeling, vorig jaar, meldden zich ruim 3.000 veehouders om met hun bedrijf te stoppen. Dat kostte het ministerie 280 miljoen gulden. Uit recente berekeningen blijkt dat het mestoverschot vorig jaar sterk is gekrompen.

De opkoopregeling bestaat eruit dat het ministerie de zogenoemde `dierrechten' van de veehouders opkoopt. Daarmee verliezen zij het recht mest te produceren. Daarnaast kunnen veehouders in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg de vrijkomende stallen laten opkopen door de provincies. De provincies mogen in ruil daarvoor op deze plaatsen woningen bouwen. Volgens een woordvoerder van het ministerie heeft ongeveer de helft van alle aanvragers sinds maandag zich gemeld voor zowel de opkoop van dierrechten als stallen.

Volgens de woordvoerder komt naar schatting de helft van alle aanvragers die sinds maandag zijn ingediend uit Gelderland. Daarna volgen Noord-Brabant en, op enige afstand, Limburg. De meeste aanvragers zijn varkenshouders, de anderen houden overwegend pluimvee.

Enkele aanvragen komen volgens de woordvoerder van het ministerie uit Overijssel. Deze provincie doet, in tegenstelling tot vorig jaar, niet mee aan de opkoopregeling van stalruimte. Volgens de gedeputeerden van Overijssel botst de regeling met het ruimtelijke beleid van de provincie om woningbouw niet in het landelijk gebied te laten plaatsvinden.

Deze week liet de provincie weten dat slechts een fractie van het geld dat bij de vorige ronde in geïnvesteerd in het opkopen van stallen, is terugverdiend door woningbouw.