Woede om spoorlijn

De Limburgse gemeenten Weert, Roermond en Roerdalen en enkele organisaties hebben minister Netelenbos (Verkeer) vandaag een brief geschreven waarin zij protesteren tegen haar voornemen op 15 oktober een handtekening te zetten onder een akkoord over het opnieuw in gebruik nemen van het historische tracé van de IJzeren Rijn.

Volgens Staatsbosbeheer, de Kamer van Koophandel en de gemeenten zet de minister daarmee de Tweede Kamer buitenspel. Ook heeft ze de alternatieven niet goed onderzocht, vinden zij.

Het stoort ze vooral dat de minister met haar Duitse en Belgische collega's een akkoord gaat sluiten waarbij treinen tussen 2002 en 2006 tijdelijk over de Montzenlijn gaan rijden. Dat is een spoorlijn, vlak onder Limburg, op Belgisch grondgebied. Die wordt gebruikt in de periode dat de IJzeren Rijn `rijklaar' wordt gemaakt. Zo is een omleiding rond Roermond nodig en wordt een natuurgebied ondertunneld.