Website

Het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie schuwt de confrontatie niet. Op de site die aansluit op de campagne tegen overmatig alcoholgebruik `ben jij sterker dan drank' staan verhalen, foto's en filmpjes van mensen die alcoholgerelateerde ongevallen niet overleefden of daar levenslang gehandicapt door raakten. Daarnaast bevat de website een ben-jij-sterker-dan-dranktest, feiten en cijfers over alcoholgebruik en een forum.

(www.benjijsterkerdandrank.nl)